فائزه  , faezeh4

فائزه

 عششق یعنی چشمات
فائزه  , faezeh4

فائزه

مطالب تصاویر 6
cloobid
faezeh4
، 4 سال و 4 ماه و 1 روز
زن 19 ساله مجرد
زير ديپلم ، فوتسالیست

آلبوم تصاویر

6 تصویر ...

morebox img


تبلیغات

آریا هخامنشی , semnani13
به یک زن احترام بگذارید چون:
میتوانید معصومیتش را در شکل یک دختر حس کنید
میتوانید علاقه اش را در شکل یک خواهر حس کنید
میتوانید گرمایش را در شکل یک دوست حس کنید
میتوانید اشتیاقش را در شکل یک معشوقه حس کنید
میتوانید فداکاریش را در شکل یک همسر حس کنید
میتوانید روحانیتش را در شکل یک مادر حس کنید
میتوانید برکتش را در شکل یک مادربزرگ حس کنید
با این حال او محکم و استوار نیز هست
قلبش بسیار لطیف، فریبنده، ملیح، بخشنده و سرکش است
او یک زن است و زندگی
به راستی زن با مرد برابر نیست؟!
نمیدانم شاید شما راست میگویید که برابر نیست اما به گمانم زن بیشتر از برابر است…
ادامه
99
آریا هخامنشی , semnani13
نوشته آریا برای فائزه 1 سال پیش
http://files.namnak.com/users/lm/aup/201702/5_pics/عکس-نوشته.jpg
ادامه
آریا هخامنشی , semnani13
نوشته آریا برای فائزه 1 سال پیش
زن شیــــطان نیستـــــ..
زن جلـــــــوه زیبایی بی حــد خداونـــد استـــــ...
میل انسان به بقـــــــا
میل انسان به زندگــــــــــی
میل انسان به زیبا پرستــــــــــی
میل انسان به انســـــــــــــــــــــــــان
زن شیطان نیستـــــــ...
گوشه ای از هـــنر آفریــــنش استـــــــ.....
زن..عــــشق استــــــ....
یكــــ سرمایه ابــدی در جــــهان
خلاصـــه تمام مهربانـــــی های دنــــیا....
چشمهایتـــــــ را كه پاكــــــ كنی از تمام هــوس هــا
نــــاز یكـــ زن را جوهر زنانگی او میبینی،نه نیــــاز مردانگـــی خــود
ادامه
فائزه  , faezeh4
فائزه 1 سال پیش
عششق یعنی چشمات
  , nanananaz
نوشته برای فائزه 1 سال پیش
کجایی فائز :(
ادامه