فرشید , f_oskouie

فرشید

فرشید , f_oskouie

فرشید

مطالب
cloobid
f_oskouie
، 2 سال و 10 ماه و 28 روز
مرد 35 ساله مجرد
ليسانس ،

رسانه ها

 • کلوب دات کام , recreation
 • جوانان شیعه , Imam Hussein
 • 175 رسانه

  morebox img


تبلیغات

فرشید , f_oskouie
بـه هم نرسیدیم اما ...
غریبـه ای خواهم ماند
ڪـه تو را همیشـه دوست خواهد داشت.
ادامه
99
فرشید , f_oskouie
فرشید اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 3 هفته پیش
فرشید , f_oskouie
فرشید اطلاعات علایق خود را بروز کرد. 3 هفته پیش
کتاب : ریاضیات، فیزیک، کامپیوتر و الکترونیک.

فرشید , f_oskouie
فرشید اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 3 هفته پیش
فرشید , f_oskouie
فرشید اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 3 هفته پیش