علی     مردان عاشق شهره شهر کمالند , emperor_17

علی مردان عاشق شهره شهر کمالند

 سلامُ الله یا زهرا سلامی برحجاب تو چه دارد لحظه محشر دل مادرجواب تو؟ میان کوچه های ما پراز فریاد تواما کسی ازجان و دل آیا شنیده این خطاب تو
 علی     مردان عاشق شهره شهر کمالند , emperor_17

علی مردان عاشق شهره شهر کمالند

مطالب
cloobid
emperor_17
، 6 سال و 1 ماه و 15 روز
مرد 79 ساله متاهل
زير ديپلم ، بیکار نیستم


تبلیغات

 علی     مردان عاشق شهره شهر کمالند , emperor_17
از اعتیاد بدون چون و چرا به شادی نگران نباشید
معتاد شوید!
آنقدر تمرین کنید و آنقدر وجود و امیال و افکارتان را از آنچه باعث شادی تان می شود پر کنید تا معتاد شوید …
شادی تنها داروی شفا بخشی است که هیچ گونه عوارض جانبی نداره … :)
ادامه
99
 علی     مردان عاشق شهره شهر کمالند , emperor_17
4 ساعت پیش
لبخند تو خلاصه ی خوبی هاست
لختی بخند خنده ی گل زیباست
ادامه
 علی     مردان عاشق شهره شهر کمالند , emperor_17
عشق چیزی است که من هر روز در لبخند تو می بینم
ادامه
 علی     مردان عاشق شهره شهر کمالند , emperor_17
لحظات شادی، خدا را ستایش کن
لحظات سختی، خدا را جستجو کن
لحظات آرامش، خدا را مناجات کن
لحظات درد آور، به خدا اعتماد کن
و در تمام لحظات، شکر گزار خداوند باش …
ادامه
 علی     مردان عاشق شهره شهر کمالند , emperor_17
تو دلیل خنده ی روی لب هام، درخشش چشمام و تپش قلبم هستی
ادامه