نرم افزار اندروید کلوب
رویا اریا منش , elsa19

رویا اریا منش

 حضورآرامت در کنارم نیست ولی رویای مهربانیهایت مهمان همیشگی قلبم است
رویا اریا منش , elsa19

رویا اریا منش

مطالب تصاویر 2
cloobid
elsa19
، 5 سال و 10 ماه و 25 روز
زن 32 ساله مجرد
ليسانس ، کارمند

آلبوم تصاویر

2 تصویر ...

morebox img

رسانه ها

  • کلوب دات کام , recreation
  • پرسپولیس , p3rspolis
  • 74 رسانه

    morebox img
رسانه فروردین - مجله علم و فن - سرویس وبلاگ

Buy Website Traffic
رویا اریا منش , elsa19
2 روز پیش
سر سطر بنویس.......؟؟؟
جوانها در زندان ....!!
دختران حامله ،........!!
مادران دق مرگ ........!!
پدران سگ دو برای نان......!!

بنویس.........؟؟؟
بابا نای، نان دادن ندارد، بابا کار ندارد...!
بابا سهمی برای استخدام ندارد...!

بنویس .......؟؟؟
آن بچه سرطان دارد....!
هزینه هر آمپولش بیشتر از 1 میلیون تومان است،
خانه ی آنها پایین شهر است ،
اشک چشمهای مادرش مروارید دارد ،

بنویس......؟؟
تلاش ما بی ثمر است !
صاحب خانه بابا را جواب کرد...!
حاج رحیم برای چندمین بار به حج میرود ، اما...؟
بابای من پول قبض آب و برق را ندارد.!

بنویس......؟؟؟
نماز قضا دارد....... اما سفره ما غذا ندارد...!
بنویس......؟؟
اهل محل برای ساختن مسجد پول جمع میکنند اما ...،
سقف خانه ما چکه میکند....!

بنویس.......؟؟؟
پسر همسایه ما از گرسنگی "مرد" ...! اما در مجلس ختمش گوسفند سر بریدند..!

بنویس......؟؟؟
در سرزمین من همه..؟؟
یا سنگ میفروشند ...!
یا سنگ میزنند ....!
یا سنگ می اندازند ...!
یا سنگ دل اند ...!

بنویس.......؟؟
مادران داغ دارن !
پدران بیمار !
بنویس ......!!
پدر "60"ساله ام نگهبان ویلای اقازاده "20" ساله شده است ،

جوان هایمان از سر نیاز ادعای عاشقی می کنند !
دختر هایمان از نداری خود را الوده هوس نامردان می کنند
بنویس.زندگیمان چه سخت چه آسان ولی به اجبار می گذرد !
ادامه
99
رویا اریا منش , elsa19
این مطلب را بخوانید و مقایسه کنید با سران دروغگو مملکت که ذره ای از صداقت یک روباه را هم ندارند!

وقتى " صداقت " یك " روباه " زیر سوال می رود.

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ شبکه های علمی یک ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺣﯿﺎﺕ ﻭﺣﺶ
ﺭا ﭘﺨﺶ می کرد.
نشاﻥ مى داد یك ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺤﻘﻖ تعدادى ﻻﺷﻪ ﻣﺮﻍ ﺭا ﺩﺍﺧﻞ ﺗﻮﺭﯼ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩند ﻭ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﺩﺍﻝ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎﯼ
۱۰ - ۲۰ ﻣﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺣﻔﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩند.
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ یك ﺭﻭﺑﺎﻩ آﻣﺪ ﻭ ﮐﻤﯽ ﺑﻮ ﮐﺸﯿﺪ ﻭ یك ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﯾﻦ ﻻﺷﻪ ﻯ ﻣﺮغ ها ﺭا ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ
ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺗﯿﻢ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ ﺍﯾﻦ ﺍلآﻥ مى رود
ﻭ ﺑﻘﯿﻪ ﻯ ﮔﻠﻪ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺎنش را مى آورد.

ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ یك ﺭوﺑﺎﺕ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﺗﻮﺭﯼ ﺭا ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮﺩند
ﻭ آﻭﺭﺩند در ﮔﻮﺩﺍﻝ ﺩﻭﻡ مخفى اش ﮐﺮﺩند
ﻭ ﺑﺎ ﻣﺎﯾﻌﯽ خاص ﺍﺳﭙﺮﯼ ﮐﺮﺩﻧﺪ تا ﺍﺛﺮ ﺑﻮ ﺭا ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ببرند.

ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ همان ﺭﻭﺑﺎﻩ ﻭ ۷ - ۸ ﺗﺎ ﺭﻭﺑﺎﻩ دیگر آمدند ﺳﺮ ﮔﻮﺩﺍﻝ ﺍﻭﻝ ﻫﺮچه ﮔﺸﺘﻨﺪ ﻣﺮﻏﻬﺎ ﺭا ﭘﯿﺪﺍ ﻧﮑﺮﺩند
ﻫﺮچه ﺯﻣﯿﻦ ﺭا ﺑﻮ ﮐﺮﺩند ﻓﺎﯾﺪﻩ ﻧﺪﺍﺷﺖ. آن ۷-۸ ﺗﺎ ﺭفتند
ﻭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺑﺎﻩ ﺍﻭﻟﯽ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﮔﺸﺘﻦ ﮐﺮﺩ.

ﺟﺎلب ﺍین ﺑﻮﺩ ﮐﻪ مدام ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯿﮕﺸﺖ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺳﺮش را ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺎﻭﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎنش ﮐﻪ ﺩاشتند ﺩﻭﺭ مى شدند ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻮ میکشید ...!

محققین ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﯿﻢ ﮐﻤﯽ ﺭﻭﯼ ﮔﻮﺩﺍﻝ ﺩﻭﻡ ﺭا ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩند ﺗﺎ ﺣﺪﯼ ﮐﻪ ﺭﻭﺑﺎﻩ ﻣﺮغ ها ﺭا ﺩﻳﺪ.
ﺍﯾﻦ ﺩﻓﻌﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮﺩ؛ ﺭﻭﺑﺎﻩ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺮغ ها ﺭا ﺑﺎ ﺩﻧﺪاﻥ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺮﺩ.

ﺍﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ آمدند ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ هماﻥ ﮐﺎﺭ ﺭا ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩند ﻭ ﺗﻮﺭﯼ ﺭا ﺑﻪ ﮔﻮﺩﺍﻝ ﺳﻮﻡ ﺑﺮﺩﻧﺪ و بوى مرغها را با اسپرى پاك كردند. ﺭﻭﺑﺎه ها ﻭﻗﺘﯽ دوباره ﺭﺳﯿﺪند ﻫﺮچه ﮔﻮﺩﺍﻟﻬﺎ ﺭا گشتند ﻭ ﻫﺮچه ﺯﻣﯿﻦ ﺭا ﺑﻮ ﮐﺸﯿﺪند ﭼﯿﺰﯼ ﻧﺒﻮﺩ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺭﻓﺘﻨﺪ.

ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﺭﻭﺑﺎﻩ ﺍﻭﻝ ﺭا نشان ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺩیگر ﺟﺴﺖ ﻭ ﺟﻮ ﻧﮑﺮﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ ﺩﺍﺧﻞ ﮔﻮﺩﺍﻝ ﺩﻭﻡ ﺩﺭﺍﺯ ﮐﺸﯿﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ماﻧﺪ.
ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ای ﺻﺒﺮ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﯾﺪﻧﺪ ﺧﺒﺮﯼ ﻧﯿﺴﺖ
ﻧﺰﺩﯾﮑﺶ ﺭﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﭼﮏ ﮐﺮﺩند، ﺩﯾﺪند ﮐﺎﻣﻼً ﻣُﺮﺩﻩ...

ﺟﺎﻟﺐ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻻﺷﻪ ﺭﻭﺑﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮﺩند ﻭ ﮐﻠﯽ آﺯﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮﺩند؛ ﺩﯾﺪند ﺩﻗﯿﻘﺎً ﻋﮑﺴﻬﺎ ﻭ آﺯﻣﺎﯾﺸﺎﺕ نشاﻥ مى دهد ﺍﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻥ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﯾﮏ ﺷﻮﮎ ﻋﺼﺒﯽ
ﺳﮑﺘﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﺮﺩﻩ ...!

ﺭﻭﺑﺎﻩ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﺩ ﻣﮑﺮ ﻭ ﺣﯿﻠﻪ ﮔﺮﯼ ﺩﺭ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ است ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ مى كند ﺻﺪﺍﻗﺘﺶ ﺑﯿﻦ ﺩﻭﺳﺘﺎنش ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺭﻓﺘﻪ
ﺳﮑﺘﻪ ﻣﯿﺰند ﻭ ﻣﯿﻤﯿﺮد؛ ﺍﺯ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯿﻤﯿﺮد

جدای از .............ایران

ﭼﻘﺪﺭ زیادند کسانی كه می آیند ﺭﻭﺯﯼ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﻪ ﺯباﻥ مى آورند ﺑﻌﺪ ﺟﺎلب اینكه ﺣﺘﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭﻭغ هایشان آﺷﮑﺎﺭ مى شود ﺭﺍﺳﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﺭﺍﻩ ﻣﻴﺮوند
ﻭ ﺍﺻﻼً ﺧﻢ ﺑﻪ ابرﻭ نمى آورند
ﻭ ﺍﺳﻔﻨﺎک تر ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺗﮑﺮﺍﺭ - ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻭ ﺗﮑﺮﺍﺭ.

یک نمونه آن ساقط کردن هواپیمای اوکراین
‏که ۳ روز تمام آن همه مسئول که در چشمان ملت دروغ گفتند. آن همه مثلا تحلیلگر که برای پوشاندن این کثافت تقلا کردند.

ﭼﻘﺪﺭ زشت است ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮسد
ﮐﻪ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﺯ او ﺩﺭ ﮐﺮﺍﻣﺖ ﺍﺧﻼﻗﯽ ﭘﯿﺸﯽ ﺑﮕﯿﺮند.
ﭼﻘﺪﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮﺩ.
ﺍﯾﻦ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ گرچه بى رﺣﻤﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩ ﻭﻟﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ تكان دهنده اى ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺩﺍﺷﺖ.!!
ادامه
رویا اریا منش , elsa19
10 سال طول کشید تا فهمیدیم حمل و نقل آلات موسیقی جرم نیست.
20 سال طول کشید تا فهمیدیم که ویدئو عامل فحشا نیست.
30 سال طول کشید تا فهمیدیم میزان رأی ملت نیست.
40 طول کشید تا فهمیدیم دیپلماسی عرصه تفاهم، اما تقابل نیست.

امــــــــا.............

50 سال طول خواهد کشید تا بفهمیم پارازیت و فیلترینگ مانع کار نیست.
60 سال طول خواهد کشید تا بفهمیم که حجاب اجباری چاره کار نیست.
70 سال طول خواهد کشید تا بفهمیم "دشمن" از شاهرگ گردن به ما نزدیکتر است.
80 سال طول خواهد کشید تا بفهمیم مخربترین سلاح بی اعتمادی و ارزشمندترین سرمایه انسجام ملی و اعتماد عمومی است.
90 سال طول خواهد کشید تا بفهمیم چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است.
100 سال طول خواهد کشید تا بفهمیم عبادت بجز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست.
150 سال طول خواهد کشید تا بفهمیم اداره امور کشور و سعادت و خوشبختی ملت جز با "تغییرات اساسی" و "اصلاح قانون اساسی" امکانپذیر نیست.
200 سال طول خواهد کشید تا بفهمیم خردورزی نشانه انحراف، انتقاد نشانه دشمنی، تعصب نشانه دینداری و خشونت نشانه انقلابی گری نیست.
250 سال طول خواهد کشید تا بفهمیم اعمال "خشونت" روش اصلاح و ضامن بقا نیست.

اما 1000 سال طول خواهد کشید تا بفهمیم که باید به "حق انتخاب مردم" احترام بگذاریم.

کاش به جای فیلتر تلگرام:

"آب شرب مردم را فیلتر می کردند تا این همه سنگ کلیه نبود"
"بیت المال را فیلتر می کردند تا این همه اختلاس و دزدی نبود"
"مواد غذایی را فیلتر می کردند تا این همه سرطان نبود"
"خودروهای بی کیفیت را فیلتر می کردند تا این همه آلودگی نبود"
"دروغ و وعده های سر خرمن مسولین را فیلتر می کردند تا این همه بی اعتمادی نبود"
"فقر را فیلتر می کردند تا این همه فساد نبود"
"و..."ایکاش...ایكاش...
ادامه
رویا اریا منش , elsa19
سیاست تکراری انتخابات مجلس ✍️

یکی از سیاستهای تکرای رژیم که برای همگان روشن است، موافقت با نامزدی اکثر اقشار ثبت نام کرده میباشد،
و همانطور که اطلاع دارید تا کنون بیش از ۱۶ هزار نفر ثبت نام کرده‌اند و اکثرا هم تایید صلاحیت خواهند شد،
رژیم با این کار مردم بیشتری را به پای صندوق می آورد چون هر کس بالاخره در فامیل و یا دوستان و یا همسایگان یک
نفر دارد که نامزد شده باشد، حال آنکه رژیم از قبل همه نمایندگان را توسط شخص اول یعنی ....... انتخاب کرده است ؛
اکثر مردم از این حربه باخبر هستند و پای صندوق نمی روند ولی روی صحبت با آن هموطنانی است که هنوز با حیله دشمن فریب میخورند و به گمان اینکه اطرافیان خود به مجلس راه پیدا خواهند کرد و شرایط کشور بهتر خواهد شد به پای صندوق رای میروند !!
هموطنی که رای میدهی، بدان که رای شما اصلا مهم نیست و رژیم فقط حضور شما را پای صندوق میخواهد، رای شما همان نرفتن پای صندوق است و بسیار بسیار رای ارزشمندیست و آگاه باش این حکومت اگر اصلاح شدنی بود در این چهل سال درست شده بود
مطمئن باش اگر ۴۰۰ سال دیگر هم این حکومت باشد همین آش است و همین کاسه.

پس یک بار برای همیشه:
#رای_بی_رای
ادامه
4
1
1
شقایق صحرا , shaghayeghsahra
پنجشنبه 12 دی ، 11:40
کاش میفهمیدن
ادامه
رویا اریا منش , elsa19
انتقاد از مردم ایران در یک روزنامه ایتالیایی

این مقاله را روزنامه‌نگار ایتالیایى «اناکاندا» در روزنامه پرتیراژ کوریه دلاسرا انتقاد دوستانه‌ای از مردم ایران منشتر کرد

نیتن آناکاندا در مقاله‌ای می‌نویسد:

ایرانیان نمونه بارز داشتن الگوهای ذهنی مخرب هستند.
آن‌ها در درازای تاریخ ویژگی جالبی از خود نشان داده‌اند.
زمانی که کشورشان در مسیر رشد و ثروت قرار می‌گیرد گویا نمی‌توانند بپذیرند که این پیشرفت از آن آن‌هاست. به هر شکلی دست به تخریب ناخودآگاه آن می‌زنند.
تقریبا بسیاری از دودمان‌های پادشاهی ایران به همین شکل ازمیان‌رفته‌اند.
ایرانیان یا خود شورش کرده‌اند و یا در برابر دشمن بیگانه به مبارزه جانانه دست نزده‌اند
حتی پس از رشد اجتماعی و اطلاعاتی معاصر
بازهم این ویژگی حفظ‌ شده است
در سال ۱۹۷۹ ایرانیان در حالی شورش کردند که کشورشان در مسیر رشدی بسیار سریع از هر نظر قرار داشت.
رفاه جامعه ایرانی بسیار بالا رفته بود، رشد اقتصادی ایران رکورد جهانی را شکسته بود رشد هنر و فرهنگ و ورزش ایران در مسابقات جهانی نمایان شده بود ایران محلی برای گردهمایی توریست‌ها شده بود و این کشور همیشه در صدر اخبار جهان به‌عنوان یک کشور کهن اما متمدن بود. به‌طوری‌که رسانه‌های مهم جهان هرروز مصاحبه‌هایی با مقامات ایرانی پخش می‌کردند.
متخصصین این کشور در سازمان‌های جهانی دارای پست‌های مهمی بودند و سازمان‌هایی نیز به دست ایران راه‌اندازی شده بود ازجمله گات [تجارت جهانی امروزی] اوپک و یا سازمان حمایت از گردشگری که مقر همه این سازمان‌ها قرار بود در ایران باشد که به دلیل انقلاب اتفاق نیفتاد.
طرح‌های اقتصادی ایران آن‌چنان بود که اکنون پس از نزدیک چهل سال هنوز از آن‌ها استفاده می‌شود. برای نمونه متروی تهران و یا برج مخابراتی میلاد تاور و خیلی از طرح‌های دیگر برجای‌مانده از دوران پیش از ۱۹۷۹ می‌باشد.
استادیوم ورزشی صدهزارنفری که قرار بود میزبان المپیک ۱۹۸۴ باشد به دلیل تجملی دانستن این بازی‌ها از سوی روحانیون برای همیشه از برگزاری المپیک محروم شد.

تقریبا می‌توان گفت رشد چشمگیر در همه زمینه‌ها وجود داشت.
درزمینه سیاست نیز شاه ایران از سال ۱۹۷۷ فضای سیاسی ایران را با آزادی همراه کرد که به شورش مذهبیان انجامید.
آنچه از این اتفاقات برمی‌آید نشانگر خودکشی دسته‌جمعی ملتی است که نمی‌تواند رفاه خود را ببیند.
ایرانیان در میان خودشان معتقدند که انگلستان می‌گوید برای تسلط بر اعراب آن‌ها را سیر نگهدار و برای تسلط بر ایرانیان آن‌ها را گرسنه.
اگر این درست باشد ایرانیان باید بدانند که حکومت فعلی هیچ‌گاه برای آنان رفاهی فراهم نخواهد کرد.
چراکه ادامه حاکمیتش به ادامه روند فعلی بستگی دارد
بررسی شرایط ایران در ۴۰ سال گذشته نیز نشان می‌دهد
حکومت هیچ تلاشی برای افزایش سطح رفاه مردم نکرده است.
ممکن است فرازهایی در این دوره وجود داشته باشد
اما به‌طورکلی هیچ‌گاه مردم ایران از مشکلات اقتصادی‌‌‌‌ رها نخواهند شد.
اما آنان هنوز امیدوارند با برداشتن تحریم‌های اخیر کشورشان متحول شود.
چیزی که آنان درک نمی‌کنند این است که حاکمیت نمی‌خواهد مردمش روی رفاه و خوشبختی را ببینند.
خاتمی اگر ده درصد اوضاع را درست کرد احمدی‌نژاد ۴۰ درصد خراب کرد

این سیاست حکومتی ست که کشورش را هرروز به شرایط صدر اسلام نزدیک‌تر کند.
فساد در ایران به حدی در حال فوران است که به نظر می‌رسد واقعا هیچ‌یک از مسئولان نمی‌خواهند جلوی آن را بگیرند.
اگر در اروپای ما چنین اتفاقاتی می‌افتاد حکومت به‌طور دسته‌جمعی استعفا می‌داد
و به‌ گونه‌ای گم می‌شد که اثری از هیچ‌یک از آن‌ها پیدا نباشد اما مردم ایران برای فسادهای مسئولان کشورشان جوک می‌سازند و می‌خندند.
به نظر می‌رسد مردم ایران پس از چهار دهه هنوز به روحانیون امید دارند.

با این اوصاف به نظر نمی‌رسد تا دو نسل آینده
شرایط جامعه ایرانی به‌ویژه ازنظر اقتصادی تغییری کند.
باید دید نسل کنونی برای آیندگان چه پاسخی در قبال انفعال خود خواهند داشت.

روزنامه دلاسرا
ادامه
5
3
3
اریا هخامنش , hakhamanesh82
چهارشنبه 4 دی ، 20:56
هعی وای
ادامه
رویا اریا منش , elsa19
پنجشنبه 21 آذر ، 16:25
افسوسی که به قیمت جوونی و زندگیمون تموم شد .....
ادامه
شقایق صحرا , shaghayeghsahra
شنبه 16 آذر ، 22:24
افسوس
ادامه