مصطفی فتاحی اردکانی , drfattahi

مصطفی فتاحی اردکانی

 کم میام کلوپ........مواظب خوبیاتون باشید.........تو غماتون هم مو
مصطفی فتاحی اردکانی , drfattahi

مصطفی فتاحی اردکانی

مطالب تصاویر 4
cloobid
drfattahi
، 9 سال و 5 ماه و 9 روز
مرد 28 ساله مجرد
يک سال کالج ، دانشجو

آلبوم تصاویر

 • فاضل نظری و من
 • دره
 • masoud
 • abas abad

4 تصویر ...

morebox img


تبلیغات

مصطفی فتاحی اردکانی , drfattahi
مصطفی 3 سال پیش
کم میام کلوپ........مواظب خوبیاتون باشید.........تو غماتون هم مو
99
مصطفی فتاحی اردکانی , drfattahi
مصطفی اطلاعات ارتباط خود را بروز کرد. 5 سال پیش
آدرس : mstf_fa.blog.ir

مصطفی فتاحی اردکانی , drfattahi
مصطفی اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 5 سال پیش
اطلاعات اضافي : با ولایت زنده ایم تا زنده ایم گوش به حرف رهبریم

مصطفی فتاحی اردکانی , drfattahi
عده ای در زمانی از کار ها بهانه های بنی اسرائیلی میگرفتند حالا منصوبان آنان کار دارند اگر ما هم بهانه تراشی کنیم می شویم عین آنها.

من رهبر دارم و فقط فقط فقط از او پیروی میکنم نه کسی از حزب و گروه من
ادامه
مصطفی فتاحی اردکانی , drfattahi
**** مهم خیلی مهم


یاد بگیریم پیرو ولایت باشیم نه استفاده کننده از ولایت
ادامه