نرم افزار اندروید کلوب
فروشگاه لباس زنانه , dresscell

فروشگاه لباس زنانه

 سلام دنبال نویسنده هستم ماهی 50 هزار تومن میدم ساعت کاری روزی یک ساعت . به نرم افزار ورد اشنا باشد .
فروشگاه لباس زنانه , dresscell

فروشگاه لباس زنانه

مطالب تصاویر 47
cloobid
dresscell
، 11 ماه و 12 روز
زن 31 ساله مجرد
،

آلبوم تصاویر

 • تیشرت شلوارک پنبه لاکرا
 • تاپ شلوارک کریپ چپ و راست
 • تاپ شلوارک پاپ ریبوک
 • تاپ شلوارک تامی
 • سرهمی چپ و راست چانل
 • ساحل یقه پارک دار نخی
 • نیم تنه ساپورت نایک
 • ماکسی فانریپ ویسکوز

47 تصویر ...

morebox img

رسانه ها

 • کلوب دات کام , recreation
 • خوش آمدید , welcome
 • 27 رسانه

  morebox img
فروشگاه لباس زنانه , dresscell
فروشگاه 4 روز پیش
سلام دنبال نویسنده هستم ماهی 50 هزار تومن میدم ساعت کاری روزی یک ساعت . به نرم افزار ورد اشنا باشد .
99
فروشگاه لباس زنانه , dresscell
1 ماه پیش
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ... 
ﺑﺎ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯾﺖ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ... 
ﺳﺮ ﺑﻪ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺷﯽ ﻭ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺩﻫﺎﺗﯽ ﺑﻮﺩﻥ ... 
ﻣﺪﺭﻥ باﺷﯽ ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯﯼ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ ﺑﻪ ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻥ ... 
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ... 
ﻭﻗﺘﯽ ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﻧﮑﻨﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﺪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ !!! 
ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﺮﻑ ﭘﺴﺮ ﺗﺮﻩ ﺧﺮﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﻭ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ : 
ﮐﺎﺭﺵ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺳﺖ !!! 
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ... 
ﻫﻮﺍ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﯽ ..... 
ﭘﺴﺮ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﻫﻢ ﺑﯿﺎﯾﯽ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ : ﻣﺮﺩ ﺷﺪﻩ ... 
ﺩﻧﺒﺎﻝ ﯾﮏ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎﻥ ﺣﻼﻝ ﺍﺳﺖ !!! 
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﺎ ﺩﻟﯿﻞ ﻭ ﻣﻨﻄﻖ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ : 
ﺑﺲ ﺍﺳﺖ ﺩﯾﮕﺮ ! ﻗﺪﯾﻢ ﺍﺯ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺻﺪﺍ ﺩﺭ ﻣﯽ ﺁﻣﺪ ... ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮ ﻧﻪ !!! 
ﺁﺧﺮﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺷﺪﻩ ... 
ﭘﺴﺮ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﮔﻠﯿﻤﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ ... 
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ... 
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻔﺮﯾﺤﺎﺕ ﺳﺎﻟﻢ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺍﺕ 
ﭘﺴﺮ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺁﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻫﻮﺱ ﺷﻤﺎﻝ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺮﺕ ﺑﺰﻧﺪ ... 
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ... 
ﺯﻭﺩ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﻨﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ : ﻫﻮﻝ ﺑﻮﺩ ... ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪ ﻗﺤﻄﯽ ﭘﺴﺮ ﺷﻮﺩ !!! 
ﺩﯾﺮ ﮐﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﻨﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ : ﺗﺮﺷﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩ !!! 
ﭘﺴﺮ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺯﻭﺩ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﻨﯽ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ : ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺑﻮﺩ ... 
ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﻧﯿﻮﻓﺘﺪ ... 
ﻭ ﺩﯾﺮ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﻨﯽ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ : ﻓﻬﻤﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩ !!! 
ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ ﻣﺮﺩ ﺷﻮﺩ ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺩﻫﺪ ... 
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ... 
ﺑﺎ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯾﺖ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ... 
ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ
ادامه
فروشگاه لباس زنانه , dresscell
1 ماه پیش
همه ى ما یك عذرخواهى به احساس خود بدهكاریم زمانى كه ،
براى نگه داشتن آدمهاى اشتباه پافشارى كردیم ،آن زمان كه
دروغ شنیدیم و سكوت كردیم ،جایى كه باید میرفتیم اما ایستادیم!
از هیچ و پوچ رویا ساختیم و ذوق كردیم!!!
براى فرار از حقیقت لج كردیم و لج كردیم و لج كردیم ...
خاموش كن فانوس وابستگى ات را...
گاهى چه اصرار بیهوده ایست اثبات دوست داشتنمان به آدمها!!!
معرفتهاى بیجایمان ، مهربانى هاى الكى مان..
تلاشهاى بى مورد براى حفظ رابطه هامان !!
وقتى براى آدم هاى امروزى خوبى و بدى یكسان است ...
ادامه
19
3
7
شهاب مولایی , shahab_molaii
یکشنبه 20 آبان ، 20:29
لاااایک
ادامه
میرشاد , soovashun
پنجشنبه 10 آبان ، 00:14
ای نفس ، اگر به دیده ی تحقیق بنگری

درویشی اختیار کنی بر توانگری

ای پادشاه شهر چو وقتت فرا رسد

تو نیز با گدای محلت برابری
ادامه
فروشگاه لباس زنانه , dresscell
1 ماه پیش
سلام خوبین دنبال یک نفرم برام مطلب بنویسه روزانه یک ساعت هر وقت وقت کرد اما روزی 30 40 تا مطلب می خوام هر 15 روز 25000 تومن میدم برای سایت
ادامه
1
فروشگاه لباس زنانه , dresscell
فروشگاه 1 ماه پیش