احمد صادقی , dodangeh

احمد صادقی

 کتاب را نخوانید که بخوابید؛کتاب را بخوانید که بیدار شوید...
احمد صادقی , dodangeh

احمد صادقی

مطالب تصاویر 22
cloobid
dodangeh
، 10 سال و 1 ماه و 13 روز
مرد 40 ساله متاهل
ديپلم دبيرستان ، انبار دار اداره بازرگانی

آلبوم تصاویر

22 تصویر ...

morebox img

رسانه ها

  • فوتبالی , footbali
  • نوانوا , navanava
  • 27 رسانه

    morebox img


تبلیغات

احمد صادقی , dodangeh
خوشتیپ ها 3 هفته پیش
ادامه
99
احمد صادقی , dodangeh
احمد 1 ماه پیش
کتاب را نخوانید که بخوابید؛کتاب را بخوانید که بیدار شوید...
احمد صادقی , dodangeh
احمد 1 سال پیش
یه وقت هایی آدم عمدا" می بازه که فقط از بازی بیاد بیرون ...
احمد صادقی , dodangeh
احمد 1 سال پیش
فریاد را همه می شنوند ؛ هنر واقعی شنیدن صدای سکوت است....
احمد صادقی , dodangeh
احمد 1 سال پیش
ای یوسف خوش نام مـا خوش می‌روی بر بام مــــا ای درشکـــسته جــام مـا ای بــردریـــــده دام ما