دریا  , darya_sh45

دریا

دریا  , darya_sh45

دریا

مطالب
cloobid
darya_sh45
، 10 سال و 4 ماه و 8 روز
زن 50 ساله مجرد
ديپلم دبيرستان ، محصل


تبلیغات

دریا  , darya_sh45
2 هفته پیش
تو بگو با من!
این باد به کجا خواهد برد؟
به دشتی پر از گل
یا کویری سوزان؟!
قاصدک گفت با من
روحت را به دست باد بسپار
از فراز کوهها و دشتها بگذر
تا بر بام جهان
در انتهای سکوت
در انزوای پاییز
و در خاموشی زمستان
به نظاره گلهای سرخ ارغوانی بنشینی
که در زیر پرتو زرین آفتاب
با نسیم دلچسب بهاری به رقص درآمده اند
تو بدان
از آنجا تا عرش،
تا خدا راهی نیست...
بیا روحت را به دست باد بسپار...

mary.1.1.2019.14:39
ادامه
99
دریا  , darya_sh45
دنیا پر از شگفتی‌ها و رازهاست. فکر می‌کنیم آدم‌های نزدیک‌مان را می‌شناسیم، اما زمان با خودش چیزهایی می‌آورد که می‌فهمیم کمتر از آنچه فکر می‌کردیم می‌دانیم، یعنی تقریبا هیچ!
همیشه بخش بزرگ‌ترِ حقیقت در سایه قرار دارد. حتی اگر بخش روشن بزرگ‌تر شود، باز هم بُرد با سایه‌هاست...
ادامه
دریا  , darya_sh45
بوی هجرت می آید
بالش من پر آواز پر چلچله هاست.
صبح خواهد شد
وبه این كاسه ی آب
آسمان هجرت خواهد كرد.
باید امشب بروم.
من كه از باز ترین پنجره با مردم این ناحیه صحبت كردم
حرفی از جنس زمان نشنیدم.
هیچ چشمی،عاشقانه به زمین خیره نبود.
كسی از دیدن یك باغچه مجذوب نشد.
هیچكس زاغچه ای را سر یك مزرعه جدی نگرفت.
من به اندازه ی یك ابر دلم می گیرد
باید امشب بروم
باید امشب چمدانی را
كه به اندازه ی پیراهن تنهایی من جادارد،بردارم
وبه سمتی بروم
كه درختان حماسی پیداست،
رو به آن وسعت بی واژه كه همواره مرا می خواند...
ادامه
دریا  , darya_sh45
من گمان میکردم
دوستی همچو سروی سرسبز
چارفصلش همه آراستگیست
من چه میدانستم هیبت باد زمستانیست
من چه میدانستم سبزه می پژمرد از بی آبی
سبزه یخ میزند از سردی دی
من چه میدانستم دل هرکس دل نیست
قلب ها از آهن و فولاد
قلب ها بی خبر از عاطفه اند...
ادامه
دریا  , darya_sh45
بر روی دوشم زد
آرام کنار گوشم گفت:
چترت را ببند مگر نمی بینی !!!!!!!!!!!
باران خیلی وقتست تمام شده
وتو هنوز از ترس زیر چتر پنهان شدی
لذت باران را گم کرده ای
ادامه
11
2
سامان درخشانزاده , net333
شنبه 28 مهر ، 00:21
╔═════ ೋღ ❤لایــــــک❤ ღೋ ═════╗
ادامه