داریوش  , dariush29

داریوش

 گاهی باید نبخشید،وقتی میبخشی از خودت نزد دیگران یک احمق میسازی
داریوش  , dariush29

داریوش

مطالب
cloobid
dariush29
، 13 سال و 4 ماه و 4 روز
مرد 45 ساله متاهل
فوق ليسانس ،


تبلیغات

داریوش  , dariush29
داریوش اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 3 ماه پیش
99
داریوش  , dariush29
داریوش اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 3 ماه پیش
تحصيلات : فوق ليسانس

داریوش  , dariush29
داریوش اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 3 ماه پیش
داریوش  , dariush29
داریوش 7 ماه پیش
گاهی باید نبخشید،وقتی میبخشی از خودت نزد دیگران یک احمق میسازی
کامنت بنویسید...
سارا  کـــ  تبرستانی  , sirintipiti70
دوشنبه 18 تیر ، 19:38
پسند
ادامه
داراب نگهبان توده , raze_1346
چهارشنبه 13 تیر ، 17:45
آنها که بخشندگان را احمق پندارند بی گمان در انتهای جهالتند . زیرا که بخشنده تر از خداوند در همه عالم . نیست ...
ادامه