حسین قاسمی , danial120

حسین قاسمی

 هی رفیق... ماندگار باش... نه یادگار... من یادگاری زیاد دارم
حسین قاسمی , danial120

حسین قاسمی

مطالب
cloobid
danial120
، 6 سال و 2 ماه و 5 روز
مرد 34 ساله مجرد
فوق ديپلم ،

رسانه ها

  • ترولیست , Terolist


تبلیغات

حسین قاسمی , danial120
چقدر زیباست کسی را دوست بداریم . . .نه از روی نیاز . . .نه از روی اجبار . . .و نه از روی تنهایی . .
فقط برای اینکه ارزش دوست داشتن را دارد . .
ادامه
99
کامنت بنویسید...
هنگامه تهرانی , hengame_mehr
یکشنبه 16 فروردین ، 22:25
L
I
K
E
ادامه
حسین قاسمی , danial120
وقتی بعد از مدتها بهت زنگ میزنه و تو دست و پات میلرزه
و استرس بهت دست میده زیادم خوشحال نباش.
شاید طرفت زنگ زده پیشوازتو گوش کنه
آدما تا این حد نامردن ...
ادامه
حسین قاسمی , danial120
فقیری سه عدد پرتقال خرید
اولی رو پوست كند خراب بود
دومی رو پوست كند اونم خراب بود
بلند شد لامپ رو خاموش كرد و سومی رو خورد.
گاهی وقتا باید خودمون را به ندیدن و نفهمیدن بزنیم تا بتونیم زندگى كنیم...!!!
عید واقعی از آن کسیست که پایان سالش را جشن بگیرد،
نه آغاز سالی که از آن بی خبر است...
"آخر سالتان قشنگ"
ادامه
حسین قاسمی , danial120
آدمیزاد بی غذا دو ماه دوام می آورد
بی آب ، دو هفته
بی هوا ، چند دقیقه
بی”وجـــدان”، خـیلی . . .
متاسفانه خیلی !
ادامه
حسین قاسمی , danial120
سالهاست منتظر آمدن روزهای بهترم
ولی نمیدانم چرا هنوزهم، دیروزها بهترند !
ادامه