فرهنگ ایران , cyber_jihad_front313

فرهنگ ایران

 ...
فرهنگ ایران , cyber_jihad_front313

فرهنگ ایران

مطالب تصاویر 20
cloobid
cyber_jihad_front313
، 8 سال و 6 ماه و 9 روز
زن 57 ساله متاهل
ليسانس ،

آلبوم تصاویر

20 تصویر ...

morebox img

رسانه ها

 • قلب خاموش , ghalbe_khamosh
 • بمب خنده , bombkhande
  معاونبمب خنده
 • 90 رسانه

  morebox img


تبلیغات

فرهنگ ایران , cyber_jihad_front313
بدخواه کسان ‌هیچ به ‌مقصد نرسد
یک ‌بد نکند تا به‌ خودش صد نرسد

من‌ نیک‌ تو خواهم و تو خواهی‌ بد من
تو نیک نبینی و بـه من بد نرسد ...
ادامه
99
فرهنگ ایران , cyber_jihad_front313
ادامه
فرهنگ ایران , cyber_jihad_front313
قبرستان دولاب بعد از یک سده هنوز بکر و دست نخورده باقی مانده و برای اتفاقات قرن بیستم در ایران و تهران حرف های زیادی دارد. بخشی از این اقلیت های مسیحی و ارامنه همانند لهستانی های مقیم ایران با مردان یا زنان ایرانی ازدواج کردند و صاحب فرزند شدند و فرزندانشان هم در ایران بزرگ شدند.

علاوه بر این عده دیگری نیز در ایران ماندگار شدند و در کنار خانواده تا آخر عمر همینجا ماندند و در دولاب دفن شدند.

این گورستان خلاصه نیمه قرن نوزدهم و کل بیستم در ایران و به خصوص تهران را نقل میکند.

ادامه
فرهنگ ایران , cyber_jihad_front313
بی تفاوت به امور مردم نباشیم ...
ادامه