نرم افزار اندروید کلوب
سعید درفش کاویان , como

سعید درفش کاویان

 چرا بر خویشتن هموار باید کرد رنج آبیاری کردن باغی کز آن گل کاغذین روید.
سعید درفش کاویان , como

سعید درفش کاویان

مطالب
cloobid
como
، 10 سال و 11 ماه و 3 روز
مرد 38 ساله مجرد
فوق ديپلم ، کارمند
رسانه فروردین - مجله علم و فن - سرویس وبلاگ

Buy Website Traffic
سعید درفش کاویان , como
سعید اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 2 سال پیش
درباره من :

99
سعید درفش کاویان , como
سعید اطلاعات علایق خود را بروز کرد. 2 سال پیش
سعید درفش کاویان , como
سعید اطلاعات حرفه خود را بروز کرد. 2 سال پیش
مهارتها :

سعید درفش کاویان , como


چه لازم است بگویم
که چه مایه می خواهم ات؟

چشمان ات ستاره است و
دل ات شک.

جرعه یی نوشیدم و خشکید.

دریاچه ی شیرین
با آن عطش که مرا بود
برنمی آمد،
می دانستم.

چه لازم بود بگویم
که چه مایه می خواستم اش؟

ادامه
سعید درفش کاویان , como
سپیده دم

بانگ در بانگ
خروسان می خوانند.

تا دوردست های گمان اما
در این پهنه ی ماسه و شوراب
روستایی نیست.

روز است که دیگرباره بازمی گردد
یادآور صبح و سلام و سبزه،
و تحقیر است که هر سپیده دم
از نو
اختراع می شود
در تجربه ی گریان همیشه
ادامه