عطاالله سالاری , bloooor

عطاالله سالاری

 نوشتم شمع رو به بادم
عطاالله سالاری , bloooor

عطاالله سالاری

مطالب
cloobid
bloooor
، 6 سال و 11 ماه و 11 روز
مرد 38 ساله متاهل
ليسانس ،


تبلیغات

عطاالله سالاری , bloooor
با همه نسیان تو گویی کز پی آزار من
خاطرم با خاطرات خود تبانی می کند
ادامه
99
عطاالله سالاری , bloooor
عطاالله 4 سال پیش
نوشتم شمع رو به بادم
عطاالله سالاری , bloooor
شوخ شیطانی مرا چون گیس خود آشفت و رفت
این دلم دیوان کرد و با سرشکم سفت و رفت
آب پاش مقدمش شد دیدگانم آن حبیب
در رهش بی اعتنا این دیدگان را رفت و رفت
گر عزیزی یوسفی را بهای کم خرید
او .........................................
ادامه
عطاالله سالاری , bloooor
خوب من با من بگو بعد اززمانی آزگار
کی به دادم می رسد چشمان تودر این غبار
بی تو بودن یعنی از اندوه خاکستر شدن
سرسپردن به تمام درد ها دیوانه وار
باز هم من ماندم این کوچه بی رهگذر
با تمام ..............................................................
ادامه
عطاالله سالاری , bloooor
من عقابی بودم که نگاه یک مار
سخت آزارم داد
بال بگشودم و سمتش رفتم
از زمینش کندم
به هوا آوردم
آخر عمرش بود که فریب چشمش ، سخت جادویم کرد
در نوک یک قله ، آشیانش دادم که همین دل رحمی ، چه به روزم آورد
عشق ، جادویم کرد
زهر خود بر من ریخت
از نوک قله زمین افتادم
تازه آمد یادم ، من عقابی بودم بر فرازِ یک کوه
آشیانِ خود را به نگاهی دادم .
ادامه