لبخند , bibit

لبخند

 گورستان ایستاده، زنده های معمولی میلیاردها سال برای بلوغ تک سلولی.....
لبخند , bibit

لبخند

مطالب تصاویر 96
cloobid
bibit
، 8 سال و 3 ماه و 10 روز
مرد 28 ساله مجرد
ديپلم دبيرستان ،

آلبوم تصاویر

96 تصویر ...

morebox img

رسانه ها

 • کلوب ازدواج , married
 • بهرویان , behrooyan
 • 490 رسانه

  morebox img


تبلیغات

لبخند , bibit
لبخند 1 سال پیش
گورستان ایستاده، زنده های معمولی میلیاردها سال برای بلوغ تک سلولی.....
99
لبخند , bibit
لبخند 2 سال پیش
بخند ،همه ی دنیا با تو خواهد خندید ؛ گریه کن،تنها گریه خواهی کرد ...
لبخند , bibit
2 سال پیش
How the web was woven
In my soul, don't you know
How the web was woven
Can't get loose, can't let go
Like the weave of a spider
Wound around my heart
I'm no longer free
At last I'm where you want me
Don't you know, that's where I want to be?

Spinning 'round like a blue fly
Thoughts of you fill my head
And no matter, oh how I try
I can't sleep in my bed

I've been round for the last time
Oh, girl, what can I do?
Oh the time the web was woven,
How I fell in love, fell in love with you
ادامه
لبخند , bibit
If I Get Home On Christmas Day

اگر روز کریسمس به خانه برگردم

(Macaulay)

If I get home on Christmas Day

اگر روز کریسمس به خانه برگردم

I won't need soft words to say

احتیاج ندارم که کلمات زیبا بگویم!

I miss you and I can stay awhile

دلم برایت تنگ شده و میتوانم در کنارت بمانم

You'll see it in my eyes and when I smile

تو (دلتنگی) را در چشمان من و در لبخند من خواهی دید

If I get home before midnight

اگر قبل از نیمه شب به خانه برگردم

While you're still sleeping tight

مادامیکه تو به خواب عمیق فرو رفته ای

I'll take you in my arms and there you'll stay

تو را در آغوشم خواهم کشید و تو آنجا خواهی ماند

If I get home on Christmas Day

اگر روز کریسمس به خانه برگردم

Writing letters ev'ry day never really seem to say

هر روز نامه ایی می نویسم که هرگز نتوانستم با زبان بیان کنم

The way I feel deep in this heart of mine

احساس میکنم این راهی است که از اعماق قلبم بر آمده است

Though I'm half a world away, if we're patient and we pray

اگر چه نیمی از راه را رفته ام.اگر ما صبور باشیم و دعا کنیم.

I know I'll get my chance with you this time

میدانم که فرصت با تو بودن را به دست خواهم آورد

If I get home on Christmas Day

اگر روز کریسمس به خانه برگردم

I won't need soft words to say

احتیاج ندارم که کلمات زیبا بگویم!

I miss you and I can stay awhile

دلم برایت تنگ شده و میتوانم در کنارت بمانم

You'll see it in my eyes and when I smile

تو (دلتنگی) را در چشمان من و در لبخند من خواهی دید

If I get home before midnight

اگر قبل از نیمه شب به خانه برگردم

While you're still sleeping tight

مادامیکه تو به خواب عمیق فرو رفته ای

I'll take you in my arms and there you'll stay

تو را در آغوشم خواهم کشید و تو آنجا خواهی ماند

If I get home on Christmas Day

اگر روز کریسمس به خانه برگردم

Ahhhh...... Ohhhhhh.........

I'll take you in my arms and there you'll stay

تو را در آغوشم خواهم کشید و تو آنجا خواهی ماند

If I get home on Christmas Day

اگر روز کریسمس به خانه برگردم
ادامه
1
لبخند , bibit
ادامه