نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
الی خانم , bestlove0000

الی خانم

 عاغا چرا مسدود میکنین اخه ملتو
الی خانم , bestlove0000

الی خانم

مطالب
cloobid
bestlove0000
، 7 سال و 8 ماه و 17 روز
زن 81 ساله متاهل
فوق ليسانس ، همه کاره و هیچکاره
وبلاگ میهن بلاگ
الی خانم , bestlove0000
18 دقیقه پیش
قایقت شکست ؟ پارویت را آب برد ؟ تورَت پاره شد ؟
صیدت دوباره به دریا برگشت..؟
غمت نباشد چون خدا با ماست !
هیچ وقت نگو ؛ از ماست که برماست !
بگو خدا با ماست.
اگر قایقت شکست، باشد! دلت نشکند! دلی را نشکنی.
اگر پارویت را آب برد، باشد ! آبرویت را آب نبَرَد! آبرویی نبری.
اگر صیدت از دستت رفت، باشد! امیدت از دست نرود ! امید کسی را ناامید نکنی.
امروز اگر تمام سرمایه ات از دستت رفت، دستانت را که داری!
خدایت را شکر کن. دوباره شکر کن !
اگر چیزی به دست نداریم دست که داریم دوباره به دست می آوریم.
دوباره می سازیم و دوباره به دست می آوریم.
دوباره می خریم و دوباره می خندیم.
ادامه
99
الی خانم , bestlove0000
48 دقیقه پیش
ادامه
کامنت بنویسید...
شبنم منتظر , shafagk
28 دقیقه پیش
ادامه
الی خانم , bestlove0000
48 دقیقه پیش
ادامه
الی خانم , bestlove0000
الی 5 ساعت پیش
عاغا چرا مسدود میکنین اخه ملتو
کامنت بنویسید...
الی خانم , bestlove0000
7 دقیقه پیش
خو یه نیمچه شناختی داشتیم دیگه از طرف
ادامه
شبنم منتظر , shafagk
9 دقیقه پیش
خوب فکرت رو به کار بنداز دیگه ...این یعنی از کجا میدونی تو
ادامه
الی خانم , bestlove0000
18 دقیقه پیش
چرا خاریدی باز
ادامه
الی خانم , bestlove0000
الی 6 ساعت پیش
به هیجان غذا خوردن یواشکی تو ماه رمضون احتیاج داشتم، زندگیم خیلی یکنواخت شده بود.
کامنت بنویسید...
شبنم منتظر , shafagk
27 دقیقه پیش
هیجان داره مگه
ادامه
میترا راد , nersi400
55 دقیقه پیش
ادامه
شادی  , shaaaaad
3 ساعت پیش
شکمو
ادامه
الی خانم , bestlove0000
من قیافم در این حد لهه که تنها کسی که بهم نخ داد ننم بود..
گفت بیا این سوزن و نخ کن چشمام نمیبینه

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ادامه
کامنت بنویسید...
ستاره  , rozitasdagat
27 دقیقه پیش
ادامه
میترا راد , nersi400
54 دقیقه پیش
ادامه
شادی  , shaaaaad
3 ساعت پیش
ادامه