سهراب ملیح , baran_2314

سهراب ملیح

 you can give me wings behind your back, let everyone go, and I'll fly
سهراب ملیح , baran_2314

سهراب ملیح

مطالب تصاویر 38
cloobid
baran_2314
، 12 سال و 23 روز
مرد 76 ساله مجرد
زير ديپلم ، ازاد

آلبوم تصاویر

38 تصویر ...

morebox img


تبلیغات

سهراب ملیح , baran_2314
تصویر آلبوم از سهراب 3 ماه پیش

99
سهراب ملیح , baran_2314
سهراب 5 ماه پیش
you can give me wings behind your back, let everyone go, and I'll fly
سهراب ملیح , baran_2314
وقتی مبتدی هستی حرفه‌ای‌ها را نقد نکن...
وقتی متوسط هستی خود را حرفه‌ای نبین...
و وقتی حرفه‌ای شدی مبتدی‌ها را فراموش نکن و با متوسط‌ها بحث نکن...

وقتی مبتدی هستی کپی کن اما به نام خودت منتشر نکن...
وقتی متوسط هستی ایده بگیر اما کپی نکن...
وقتی حرفه‌ای هستی فقط خلق کن...

وقتی مبتدی هستی بدان روزی حرفه‌ای خواهی شد...
وقتی متوسط هستی بدان که نباید در این جایگاه بمانی...
وقتی حرفه‌ای شدی فراموش نکن روزی مبتدی بودی...

وقتی مبتدی هستی بدان اکنون هیچ نمی‌دانی...
وقتی متوسط هستی بدان هنوز هیچ نمی‌دانی...
وقتی حرفه‌ای هستی بدان هنوز هم هیچ نمی‌دانی...
ادامه
سهراب ملیح , baran_2314
تصویر آلبوم از سهراب 6 ماه پیش

سهراب ملیح , baran_2314
7 ماه پیش
هیچ چیزی توی این دنیا مزخرف‌تر از تکراری بودن نیست...
ادامه