بهادر  , baha2r_architecture

بهادر

 سلام
بهادر  , baha2r_architecture

بهادر

مطالب
cloobid
baha2r_architecture
، 7 سال و 5 ماه و 19 روز
مرد 28 ساله مجرد
ليسانس ،


تبلیغات

بهادر  , baha2r_architecture
بهادر 2 سال پیش
سلام
99
بهادر  , baha2r_architecture
در بودروم ترکیه مردم سگی رو میبینن که خیس است و یک بچه اش رو به دندان گرفته و گوشه ای پناه میگیره شک می کنن و به گروه امداد و نجات خبر می دن گروه امداد بلافاصله میاد و میبینن در نزدیکی, یک کانال تخلیه ی آب باران است که به دلیل باران شدید در روز های اخیر پر شده با احتیاط کانال رو خالی میکنن با چراغ داخلش رو برسی میکنن و میبینن که ٧ تا توله سگ دیگه در کانال است ولی کانال خیلی تنگ و امکان وارد شدن بهش نیست. سگ مادر که به تک فرزند نجات یافتش داشته شیر میداده رو از دور صدا می کنن اونو به داخل کانال میفرستن و سگ, دونه دونه توله هاشو بیرون میاره هر توله ای رو که بیرون میاره اطرافیان سوت میزنن و تشویق میکنن این مادر فداکار به کمک گروه امداد تونست هر هفت تا توله رو نجات بده
ادامه
879
113
374