نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
  , bademastane78

Bita

 سخت ترین زندان برای فرار ، زندان ذهن است ...
  , bademastane78

Bita

مطالب
cloobid
bademastane78
، 3 سال و 11 ماه و 1 روز
زن 46 ساله مجرد
فوق ليسانس ، مهندسی صنایع سیستم های مالی - کارمند
وبلاگ میهن بلاگ
  , bademastane78
سفره ی نوبرانه ی #فروردین هم جمع شد
اتفاقِ خاصی نیست ...
فقط خواستم ببینم حواست هست ؟!
این عمرِ ماست که دارد مثلِ باد از مقابلِ چشمانمان می گذرد
و این ماییم که در حالِ عبورِ برق آسا از ثانیه هاییم ..
زمان را رویِ دورِ تند ، گذاشته اند
داریم با سرعتِ عجیبی پیر می شویم ...
هر ماه که می گذرد ؛
من و تو سی روز ، مُسن تر شده ایم
و سی روز ، به پایانِ داستانمان نزدیک تر .‌..
قلم در دستِ توست !
داستانِ زندگی ات را خوب بنویس ،
حواست به ثانیه ، ثانیه اش باشد
مبادا چند سالِ دیگر ؛
حوالیِ دهه ی شصت یا هفتادِ زندگی ؛
حسرتِ روزهایِ بر باد رفته ات را بخوری ...
مبادا خاطره ی خوبی نداشته باشی ؛
که با افتخار ، برایِ نوه هایت تعریف کنی !
_____
عکس..شکوفه های درخت نارنج حیاط مادرم❤️
ادامه
99
  , bademastane78
باید خودت را دوست بداری
چون بدون عشق به خود ،
داشتن احساس خوب محال است
وقتی حال و هوای بدی
راجع به خودت داری ،
درِ عشق و درِ تمام خوبیهای
عالم را به روی خودت بسته ای.

عاشـق خـودت بـاش
ادامه
  , bademastane78
عجب که راه نفس بسته اید بر من و باز
در انتظار نفس های دیگرید از من ‌...

ادامه
  , bademastane78
عقاب 23 ساعت پیش
...
ادامه
  , bademastane78
عقاب 23 ساعت پیش
...
ادامه