بابک احمدی , babi2011

بابک احمدی

بابک احمدی , babi2011

بابک احمدی

مطالبدوستان 409
cloobid
babi2011
، 8 سال و 9 ماه و 29 روز
مرد 30 ساله مجرد
ليسانس ،

دوستان

 • آقا مسعود , masoud3664
 • محمد بهمن پور , bahmanpur
 • دختر تیرماه , marziye_sh84
 • محمدعلی آرمیون , armion
 • 409 نفر

  morebox img

رسانه ها

 • قرار گاه رزمندگان سایبری , cyber_fighters_camp
 • عاشورائیان , ashoraian
 • 273 رسانه

  morebox img


تبلیغات

بابک احمدی , babi2011
جوانان شیعه 2 سال پیش
ادامه
99
بابک احمدی , babi2011
جوانان شیعه 2 سال پیش
ادامه
بابک احمدی , babi2011
برای اولین بار فیش حقوقی برخی پزشکان منتشر شد
پزشکان نجومی بلای جان طرح تحول سلامت

ادامه
بابک احمدی , babi2011
نابینا: «مگر شرط نکردیم از گیلاس‌های این سبد یکی یکی بخوریم؟»
بینا: «آری.»
نابینا: «پس تو با چه عذری سه تا سه تا می‌خوری؟»
بینا: «تو حقیقتاً نابینایی؟»
نابینا: «مادرزاد.»
بینا: «چگونه دریافتی من سه تا سه تا می‌خورم؟»
نابینا: «آن گونه که من دو تا دو تا می‌خوردم و تو هیچ معترض نمی‌شدی.»

✍نتیجه: تنها کسانی در مقابل فساد و بی قانونی می ایستند که خود فاسد نباشند!
ادامه