ارومیه دندانپزشک , ashg_t

ارومیه دندانپزشک

 دلم می خواﻫﺪ ﺁﺭاﻡ ﺻﺪﺍﻳﺖ ﮐﻨﻢ:  ❞ﺍﻟﻠّﻬُﻤـَّ ﯾـﺎ ﺷـﺎﻫـِﺪَ ﮐُـﻞِّ ﻧـَﺠْـﻮﻯ❝  ﻭ بگویم تــو خود آرامشی...  و من خودِ خودِ بی قــرار...
ارومیه دندانپزشک , ashg_t

ارومیه دندانپزشک

مطالب
cloobid
ashg_t
، 7 سال و 8 ماه و 22 روز
مرد 32 ساله متاهل
ليسانس ، دندان پزشک


تبلیغات

ارومیه دندانپزشک , ashg_t
ادامه
99
ارومیه دندانپزشک , ashg_t
کلوب ازدواج 2 ماه پیش
ادامه
ارومیه دندانپزشک , ashg_t
کلوب ازدواج 2 ماه پیش
ادامه
ارومیه دندانپزشک , ashg_t
کلوب ازدواج 2 ماه پیش
ادامه
ارومیه دندانپزشک , ashg_t
کلوب ازدواج 2 ماه پیش
ادامه