علی کارکتر , asemo_tanha

علی کارکتر

 و تا چه هنگام قرار است فکر کنیم سالهای سال زندگی خواهیم کرد آیا وقت آن نرسیده به خود بیاییم
علی کارکتر , asemo_tanha

علی کارکتر

مطالب
cloobid
asemo_tanha
، 11 سال و 3 ماه و 24 روز
مرد 78 ساله متاهل
فوق ديپلم ، مشغول !


تبلیغات

سَـحــَـ ــــــر  کــَـــم پیـــــدآ , tabassom1992
نوشته سَـحــَـ ــــــر برای علی 6 سال پیش
[https://www.aparat.com/v/d1e6M]ادامه
99
علی کارکتر , asemo_tanha
علی 6 سال پیش
و تا چه هنگام قرار است فکر کنیم سالهای سال زندگی خواهیم کرد آیا وقت آن نرسیده به خود بیاییم
علی کارکتر , asemo_tanha
علی 6 سال پیش
دل به آئین آسمان بزنیم
علی کارکتر , asemo_tanha
علی 6 سال پیش
هیش،هیش،هیش
علی کارکتر , asemo_tanha
علی 7 سال پیش
بدون ترس زندگی کن، با همه مشکلات مبارزه کن و بدان که میتوانی بر تمام آنها غلبه کنی!