محمد پارسا , arshiya_tehran

محمد پارسا

 slm bacheha har ki lin dare add kone.mohamad56411
محمد پارسا , arshiya_tehran

محمد پارسا

مطالب تصاویر 71
cloobid
arshiya_tehran
، 8 سال و 2 ماه و 20 روز
مرد 32 ساله مجرد
فوق ديپلم ،

آلبوم تصاویر

71 تصویر ...

morebox img

رسانه ها

  • رومنس , romaance
  • 500 رسانه

    morebox img


تبلیغات

محمد پارسا , arshiya_tehran
 همانند کودکی هق هق میکنم که مادرش او را تهدید کرده که اگر بار دیگر اشک بریزد او را میکشد !

ادامه
99
محمد پارسا , arshiya_tehran
چشم انتظارم
چشم انتظار لحظه ایی که بهم بگی:
سیگار داری؟؟
توی چشمات زل بزنم بگم:
تنهایت گذاشت..؟
ادامه
محمد پارسا , arshiya_tehran
محمد 4 سال پیش
slm bacheha har ki lin dare add kone.mohamad56411
محمد پارسا , arshiya_tehran
خیلی سخت است عاشق کسی باشی 
که روحش هم خبرنداشته باشد.
اماخیلی شیرین است که آهسته 
وعاشقانه نگاهش کنی ودر دلت
بگی خیلی دوستت دارم.
ادامه