ملیحه , armitah

ملیحه

 خدایا ! خواستم بگویم  تنهایم ،  امانگاهت مراشرمگین كرد ، چه كسی بهتر از تو ؟
ملیحه , armitah

ملیحه

مطالب تصاویر 12
cloobid
armitah
، 4 سال و 8 ماه و 29 روز
زن 43 ساله متاهل
ليسانس ،

آلبوم تصاویر

12 تصویر ...

morebox img

رسانه ها

 • کلوب دات کام , recreation
 • مادر , m_a_d_a_r
 • 177 رسانه

  morebox img


تبلیغات

ملیحه , armitah
بهترین انتقام اینه که رد بشی و بگذری. بیخیالش بشو، و به موفقیت هات ادامه بده. هیچوقت به هیچکس حس رضایتمندیِ دیدنِ زجر کشیدنت رو نده
ادامه
99
ملیحه , armitah
عمیق تر نگاه کن ؛
بحرانِ قیمت نیست ...
بحرانِ انسانیت است ...
ما "انسان" کم آورده ایم ..
چیزی که نمی توان به بازارها تزریق کرد
ادامه
ملیحه , armitah
حضرت یحیی ( ع ) 3 ماه پیش
ادامه
ملیحه , armitah
پادشاه به نجارش گفت:فردا اعدامت میکنم،
نجار آن شب نتوانست بخوابد.
همسرنجار گفت:"مانند هرشب بخواب، پروردگارت یگانه است و درهای گشا یش بسیار "
کلام همسرش آرامشی بردلش ایجاد کرد و چشمانش سنگین شدوخوابید
صبح صدای پای سربازان را شنید،چهره اش دگرگون شد و با ناامیدی، پشیمانی وافسوس به همسرش نگاه کردکه دریغاباورت کردم بادست لرزان در را باز کرد ودستانش را جلوبرد تا سربازان زنجیرکنند.دو سرباز باتعجب گفتند:
پادشاه مرده و از تو می خواهیم تابوتی برایش بسازی،چهره نجار برقی زد و نگاهی از روی عذرخواهی به همسرش انداخت،همسرش لبخندی زد وگفت:
"مانند هرشب آرام بخواب،زیرا پروردگار یکتا هست و درهای گشایش بسیارند "

فکر زیادی بنده را خسته می کند، درحالی که خداوند تبارک وتعالی مالک وتدبیر کننده کارهاست
ادامه
ملیحه , armitah
همسایه 5 ماه پیش
ادامه