آرمین رحمانی  , armin1365armin

آرمین رحمانی

 نه تو می مانی نه من... اندوه است كه پابرجاست و استوار تا ابد...!!
آرمین رحمانی  , armin1365armin

آرمین رحمانی

مطالب
cloobid
armin1365armin
، 7 سال و 8 ماه و 12 روز
مرد 31 ساله متاهل
ليسانس ، كارمند_حسابدار


تبلیغات

آرمین رحمانی  , armin1365armin
خشت بر خشت
زوایای جهان گردیدم!

منزلی امن‌تر از
گوشه‌ی تنهایی نیست…

طالب آملی
ادامه
99
آرمین رحمانی  , armin1365armin
آرمین 2 ماه پیش
نه تو می مانی نه من... اندوه است كه پابرجاست و استوار تا ابد...!!
آرمین رحمانی  , armin1365armin
دستِ تنهاییت را به سمت
هیچکس دراز نکن،
تا منتِ هیچ خاطره ی اشتباهی بر سرِ بی کسی ات نباشد ...
ادامه
آرمین رحمانی  , armin1365armin
یه وقتایی چقد کم میشه مرهم
همون وقتا که دردِ دل زیاده ...
ادامه
آرمین رحمانی  , armin1365armin
آرمین 3 ماه پیش
تنهایی قسمت ما نیست قسمتی از ماست