آرش راد , arash_mangodarz

آرش راد

 بیا دیگه ......................................
آرش راد , arash_mangodarz

آرش راد

مطالب
cloobid
arash_mangodarz
، 5 سال و 4 ماه و 14 روز
مرد 38 ساله مجرد
ليسانس ،


تبلیغات

آرش راد , arash_mangodarz
آرش 2 سال پیش
بیا دیگه ......................................
99
آرش راد , arash_mangodarz
آرش 2 سال پیش
باز آ باز آ............................................................................................
آرش راد , arash_mangodarz
آرش 2 سال پیش
صدای پای مهر می آید اما چه بی مهر!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
آرش راد , arash_mangodarz
روزی چهل ساله میشوم
و موهایم جوگندمی
بازهم شبها تنهایی قدم میزنم
و بازهم "هدایت" میخوانم
آن روزهاکم حرف تر و آرام تر میشوم
کمتر میخندم ، بیشتر نگاه میکنم و عمیق تر فکر
حتی شاید سه شنبه ای بیاید و فراموشم شود
در انقلاب سیگار کشیدن به چه معناست
حتما توهم کمتر چشمانت می درخشد
و به آراستگیِ قبل نیستی
و هرگز خاطرت نیست نقاشی ام
میان کدام کتاب فراموشی ات خاک میخورد
و اصلا برایت مهم نیست تنها مخاطب زندگیِ یک مرد بودن چه حسی دارد
لابد آن موقع دخترت عاشق شده
و سعی داری انتخاب منطقی را یادش دهی
و برای دوست داشتن دلیل عقلانی بخواهی
و یکروز که سعی داری هوای یک عشق را از سر دخترت بپرانی
باهم سری به کتاب های دانشگاهی ات میزنید
ناخودآگاه خشکت میزند و یک لبخند عمیق از انبار کهنه دلت بیرون می آید
نفست حبس میشود
و من را بیاد می آوری
و مقایسه بین یک همکلاسی دیوانه دوران جوانی ات
با شریک زندگی کنونی ات گند بزند به تمام دلایل منطقی ات
و بلاخره در چهل سالگی متوجه میشوی
عاشقی منطق ندارد و دوست داشتن
دلیل..
ادامه