حمیدرضا   , aprile1988

حمیدرضا

 بعضی وقتا میرم جلوی آینه شوکه میشم با خودم میگم: من که بچه بودم چی شد پیر شدم؟
حمیدرضا   , aprile1988

حمیدرضا

مطالب
cloobid
aprile1988
، 8 سال و 4 ماه و 29 روز
مرد 32 ساله متاهل
فوق ليسانس ،


تبلیغات

حمیدرضا   , aprile1988
حمیدرضا 3 سال پیش
بعضی وقتا میرم جلوی آینه شوکه میشم با خودم میگم: من که بچه بودم چی شد پیر شدم؟
99
کامنت بنویسید...
اسد ازادی , azadm120
دوشنبه 27 مهر ، 16:20
واقعا که
ادامه
حمیدرضا   , aprile1988
حمیدرضا 4 سال پیش
اعـتـقـادات هـــر کـسـی مـثـل مـــســـواکــــــ ــــــه... خـواهـشـا تـو حـلـق بـقـیـه نـکـیـــد ! ! !
کامنت بنویسید...
زیتون  , leylamahjur
سه شنبه 3 آذر ، 09:07
واقعاهم همینطوره.شایدازمسواکم مهمترباشه.
ادامه
حمیدرضا   , aprile1988
حمیدرضا 4 سال پیش
هـر کـسـی مـطابـق افـکار خـودش دیـگـری را قــ ــضــ ــاوت مـیکـنـد . . . !
کامنت بنویسید...
زیتون  , leylamahjur
سه شنبه 3 آذر ، 09:11
امانبایداینجوری باشه.یااینکه کلاکسی نبایددرمورددیگری قضاوت کند.قضاوت فقط باخداست.وهرکسی هم خواست درمورددیگری قضاوت کنه بایدطبق قانون خداباشه.
ادامه
اسد ازادی , azadm120
دوشنبه 27 مهر ، 16:20
پس چی؟
ادامه