آرشام  , amir_m6

آرشام

 پرسپولیسیها فریاد !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
آرشام  , amir_m6

آرشام

مطالب
cloobid
amir_m6
، 11 سال و 10 ماه
مرد 32 ساله مجرد
فوق ليسانس ، manager


تبلیغات

آرشام  , amir_m6
آرشام 3 هفته پیش
پرسپولیسیها فریاد !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
99
آرشام  , amir_m6
بی صبری، شخص را از هیچ رنجی نمی رهاند، بلکه درد جدیدی را برای از پا در آوردن او به وجود می آورد.(افلاطون)
ادامه
کامنت بنویسید...
  , bahaaar.a1985
پنجشنبه 10 خرداد ، 03:01
عالی ، لایگ
ادامه