, amir17bs17

Amir

 به پاچین تو https://t.me/Lamp45
  , amir17bs17

Amir

مطالب
cloobid
amir17bs17
، 4 سال و 2 ماه و 18 روز
مرد 19 ساله مجرد
زير ديپلم ،


تبلیغات

  , amir17bs17
خاک سرد 1 سال پیش
پخش کنین
ادامه
99
  , amir17bs17
هشدار بانک مرکزی
⚠ ️متاسفانه گروهی،با ظرافت خاصی اقدام به جعل سکه پنجاه هزارتومانی کرده‌اند که فقط کارشناسان متخصص موفق به تشخیص آن می‌شوند
پخش شود
ادامه
  , amir17bs17
زندگی در تنگنا قواعد و قوانین خاص خودش را دارد
قواعدی که طعم ناگهانی خالی شدن تکیه گاه و چگونه محکم ایستادن روی زمین شُل را نشانت میدهد
قواعدی که گرفتن تصمیم های دو سرسوخت را به بهترین شکل ممکن یاد آدمی میدهد
قوانینی که یادت میدهند کرخت شدن و سِر شدگی الزاما همیشه درد نیستند
و گاهی هم درمان اند.
قواعدی که به تو میفهماند زندگی میتواند گاهی در بهار هم سیاه و سفید باشد
وگاهی در هوای دلگیر زمستان هفتاد رنگ
زندگی در تنگنا برای همه ی آدم ها نیست
تنگنا یعنی شدیدترین فشار ممکن
و واقعیت این است که زندگی در این حالت
یا آدمی را له میکند
و یا از آدمی موجودی میسازد که دیگر هیچ نیرویی در دنیا
قادر به نابود کردنش نخواهد بود
و این بزرگترین معجزه ی زندگی در مناطقی است
که اسمش را تنگنا گذاشته ام.
همین.
#پویان_اوحدى
ادامه
  , amir17bs17
Amir 1 سال پیش
به پاچین تو https://t.me/Lamp45
  , amir17bs17
خاک سرد 1 سال پیش
رسانه خاک سرد
ادامه