الماس , almas2020

الماس

 کسانی که قدر دستان نوازشگر را نمیدانند،عاقبت پاهای لگد کوب را میبوسند...
 الماس , almas2020

الماس

مطالب
cloobid
almas2020
، 7 سال و 3 ماه و 15 روز
زن 27 ساله متاهل
ليسانس ، کارمند بانک


تبلیغات

ابوالفضـل  , 09159260734
نوشته ابوالفضـل برای 4 سال پیش
♥ تولدت مبارک دوست من♥
ادامه
99
حسین م , faryade_biseda6529
چهارده فروردین بود که یه فرشته زمینی شد سالروز زمینی شدنت مبارک
ادامه
امین امین , amin_13611

H̲̅]♥[̲̅̅A̲̅]♥[̲̅̅P̲̅]♥[̲̅̅P̲̅]♥[̲̅̅Y̲̅]♥[̲̅̅B̲̅]♥[̲̅̅I̲̅]♥[̲̅̅R̲̅]♥[̲̅̅T̲̅]♥[̲̅̅H̲̅]♥[̲̅̅D̲̅]♥[̲̅̅A̲̅]♥[̲̅̅Y̲̅

♫♫♫ :-* تــَ ـفــَ ـلــُ ـدِتــْ ـ مبــ ـآ وْ رَ ڪــْ ـ :-* ♫♫♫ :
تولدت مبارک

``````````` ✬ '✧ '✬
````````` __♜_♜_♜__
``````` `{,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,}
'``` ✩`{✫/\/\✰/\/✰/\/\✫}` ✩
'``` ♖_{♖___♖__♖___.♖}_♖
ادامه
 الماس , almas2020
اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 4 سال پیش
وضعيت تاهل : متاهل

5
1
8بهشت  , salsabillind
شنبه 23 اسفند ، 15:49
سلام الماس گرانقدرررررررخوبی مباركه خوشبخت باشییییییییییییی
ادامه
 الماس , almas2020
این نوجوان ۱۴ ساله ایرانی‌ اهل اصفهان است . . .
احتیاج به انسانیت شما دارد اگر می‌توانید در حد خود کمک کنید

ﺭﺳﻮﻝ 14 ﺳﺎﻟﺸﻪ و ﺣﺪﻭﺩ ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺧﻮﻥ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه
ﺭﺳﻮﻝ قربانی اﺯ ﻭﻗﺘﻲ ﻓﻬﻤﻴﺪ ﺩﭼﺎﺭ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺷﺪﻩ , ﻗﻮﻝ ﺩاﺩﻩ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺭﻭﺯ ﭘﻴﺮﻭﺯﻱ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺑﺠﻨﮕﻪ و شکستش ﺑﺪﻩ ، ﺣﺎﻻ ﺑﻌﺪ اﺯ ماه ها اﻧﺘﻆﺎﺭ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺭﺳﻮﻝ ﻫﻤﺘﺎﻱ ﻣﻐﺰ استخوانش ﺭﻭ ﺩﺭ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﭘﻴﺪا ﻛﺮﺩﻩ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ اﺯ 90% ﺑﺎ ﺭﺳﻮﻝ همخوانی داره ﻭﻟﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺎﻻﺳﺖ , ﭼﻴﺰﻱ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ 150 ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ، ﺭﻗﻤﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻧﺪﻙ 5 ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ ﺭﺳﻮﻝ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻫﻨﮕﻔﺖ ﺑﻪ ﻧﻆﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ
اﻣﺎ ﻧﻪ ...
ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ اﻳﻦ ﺭﻗﻢ ﻣﻴﺘﻮﻧﻪ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﺸﻪ و ﺁﺭﺯﻭﻱ ﺭﺳﻮﻝ ﻛﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺳﺎﻟﻢ ﺷﺪﻥ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪﺭﺳﻪ اﺳﺖ , ﺧﻴﻠﻲ ﺭاﺣﺖ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﻪ
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﺎﻟﻲ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ , ﺑﺪﻭﻧﻴﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﻤﻚ اﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ و پست مجدد کردن ، ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺎﺩﻩ و ﺭاﺣﺖ اﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺭ
ﻣﻴﺪﻭﻧﻢ ﺭﺳﻮﻝ ﺭﻭﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﻴﺬاﺭﻳﺪ !

" ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ "
ﺗﻠﻔﻦ ﭘﺪﺭ ﺭﺳﻮﻝ :
۰۹۱۳۸۰۵۴۸۰۱
شماره حساب : ۹۸۸۱-۲۹۱۶-۹۹۱۸-۶۰۳۷ بانک ملی - خانم فخرالسادات شریفی ( مادر رسول )

دوستان عزیز تا این ساعت مبلغ 34 میلیون تومان به حساب بانکی‌ مادر رسول قربانی واریز گردیده شده
حتی اگر 5000 نفر این پست رو ببینن و هر کدوم 10000 تومان به حساب واریز کنن میشه 50 میلیون تومان ، واقعا این روز ها 10000 تومان یک وعده غذا هم نمیشه
اگر توانایی کمک مالی ندارید لطفا با پست مجدد کردن به اشتراک بذارید . . .
حداقل با پست مجدد کردن یه کمک اندکی کرده باشید . . .
ادامه
2359
326
2555