مهربانو , alitahrani021

مهربانو

 لطفا قبل از گرفتن قیافه از داشتن آن اطمینان حاصل فرمایید.با تشکر
مهربانو , alitahrani021

مهربانو

مطالب
cloobid
alitahrani021
، 4 سال و 11 ماه و 24 روز
زن 45 ساله متاهل
ديپلم دبيرستان ، خانه دار... .


تبلیغات

مهربانو , alitahrani021
دوشنبه است،بوی غزل می دهد تنت
بوی گلاب،بوی عسل می دهد تنت

در انحنای شبی روشن این چنین
انگار باز طعم بغل می دهد تنت

پ.ن.امروز روز جهانی بغل کردن بود
ادامه
99
مهربانو , alitahrani021
مهربانو 8 ساعت پیش
لطفا قبل از گرفتن قیافه از داشتن آن اطمینان حاصل فرمایید.با تشکر
کامنت بنویسید...
مهربانو , alitahrani021
8 ساعت پیش
خا
ادامه
بـــــــہـــــــار ّّّّّ , bahar22
8 ساعت پیش
مهربانوجان شه پیام باز هاکن
ادامه
مهربانو , alitahrani021
8 ساعت پیش
ولاع
ادامه
مهربانو , alitahrani021
وَنگ وا 17 ساعت پیش
ی
حس
خوب
ادامه
مهربانو , alitahrani021
مهربانو 1 روز پیش
مرا قولیست با جانان که جانان جان من باشد
کامنت بنویسید...
مهربانو , alitahrani021
9 ساعت پیش
اها
ادامه
علیرضا , 67khaste
9 ساعت پیش
عجبه
ادامه
مهربانو , alitahrani021
9 ساعت پیش
الان این چیه
ادامه
مهربانو , alitahrani021

‏دزدی بوسه، عجب دزدی
خـــــوش عاقبــتی سـت
که اگـــــر بـاز ســتانـــند
دو چنــــــدان گردد ..

صائب_تبریزی
ادامه
کامنت بنویسید...
مهربانو , alitahrani021
8 ساعت پیش
ادامه
بـــــــہـــــــار ّّّّّ , bahar22
8 ساعت پیش
ادامه
مهربانو , alitahrani021
دوشنبه 1 بهمن ، 08:01
ادامه