علی رها , alirha

علی رها

 کاری ندارم کجایی  چه می کنی بی عشق سر مکن  که دلت پیر می شود    .
علی رها , alirha

علی رها

مطالب تصاویر 59
cloobid
alirha
، 7 سال و 2 روز
مرد 55 ساله مجرد
فوق ليسانس ،

آلبوم تصاویر

59 تصویر ...

morebox img


تبلیغات

علی رها , alirha
تو مرغ عشقی و در جانم آشیانه گرفتی
هـزار گلشن دل را بـه یـک بهـانه گرفتی

مرا دلیست که هرگز به دلبری نسپردم
در این خرابـه ندانـم چگونه خانـه گرفتی !؟

مـن آن کبوتــر پـروازی ام کـه رام نبـودم
مـرا به دام کشیدی به آب و دانه گرفتی

به برق خشم براندی به ناز چشم بخواندی
ببین کبوتــر دل را چــه دلـبرانـه گرفتی

چـگونـه نام وفا می بـری که از ره یاری
به یاد من ننشستی سراغ من نگرفتی

هزار مرغ غزلخوان به نام عشق تو پر زد
میـان ان همـه ، بـال مـرا نشانـه گرفتی

چـو بلبلان بهـاری تـرانه خوان تـو بودم
بـه صـد بهانـه ز من لـذت تـرانه گرفتی

بیا بیا که پس از شِکوِه ها هنوز هم ای یار
تـو مـرغ عشقـی و در جانم آشیانه گرفتی
ادامه
99
علی رها , alirha
Alijafarpoor
Ali
https://telegram.me/alijafarpor
ادامه
فتاح بحرانی , arefedelgir
**خانه ای بود پر از سابقه تنهایی**

بشر امروز چون درنده ای دیوانه وار بشر را می درد و یادش رفته که از کجا آمده و به کجا می رود و انسانیت اصیل را اسیر دست خود ساخته.

خـــــانه ای بود پر از ســـــــــابقه تنهایی

و ســــکوتی که پر از رفـــــتن بی پروایی

شانه در شانه هم بوده صــبا با من و تو

دست در دست حیا بود و قلــم فرسایی

مـــــــــاتم از دور خبر داد ز جا برخـــــیزید

بگریزید از ایــــــــن جایـــــــــگه یغــــمایی

رفتن و رفتن و رفتن به کجا خواهی رفت

ننشینید در ایــــن جان و تن هرجـــــایی

یاد انسان که سفر کرد و دگر بازنگــشت

کــاش می ماند در آن دیده پر بیـــــنایی

بشــــــــر امروز به درنده ناطق مــــــــاند

غره گردیده از آن وسعت بی هــــمتایی

رفتم و رفتم و رفتم ز سراشیب وجــــود

سخت وامانده از این سختی سربالایی

شـــادی خانه ما رفته به یغـــــما امـــروز

می برد باد صبا هرچه تـو می فرمـــایی

یاد یلدا که شبی آمد و با خـــــاطره رفت

مـــــانده در خــــاطر من یاد شب یلدایی
از فتاح بحرانی :غره گردیده از آن وسعت بی همتایی
www.fbahrani.blogsky.com
ادامه
  کامنت بنویسید...
  علی رها , alirha
  جمعه 28 اسفند ، 21:59
  بسیاربسیار زیبا
  سال نو‌پیشاپیش برشما مبارک
  ادامه
  علی رها , alirha
  علی 3 سال پیش
  کاری ندارم کجایی چه می کنی بی عشق سر مکن که دلت پیر می شود .
  علی رها , alirha
  هیچ وقت ﺑﺎﺑﺖ عشقهاﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺜﺎﺭﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩﯾﺪ و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رسیدید، کوچکترین ارزشی ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺸﻖ ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺋﻞﻧﺒﻮﺩﻧﺪ، ذره ای ﺍﻓﺴﻮﺱ ﻧﺨﻮﺭﯾﺪ.
  ﺷﻤﺎ ﺁﻧﭽﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ، را ﺑﺨﺸﯿﺪﯾﺪ.
  ﻭ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ﺍﺯﻋﺸﻖ!ﻋﺸﻖ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺍﻧﺮﮊﯾﺴﺖ، ﺩﺭﮐﺎﺋﻨﺎﺕ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪﺑﻮﺩ.
  ﻭﺩﺭﻧﻬﺎﯾﺖ، ﻫﺮ ﺭﻧﺞِ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ،ﯾﮏ ﺻﯿﻘﻠﯽ ﺳﺖ ﺑﺮ ﺭﻭﺡ!ﺑﺎ ﻫﺮ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ، ﺭﻭﺡ ﺯﻻﻝ ﺗﺮﻣﯿﺸﻮﺩ ،ﻭ ﺑﺨﺸﯿﺪﻥ ﺳﻬﻞ ﺗﺮ،ﻭ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﺳﺎﺩﻩ ﺗﺮ،ﻭاین یعنی رسیدن به آرامش.....
  ادامه