نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
غریبه  , aftab71

غریبه

 محبت تنها جوشکاری است که، دلهای شکسته را رایگان جوش میدهد....
غریبه  , aftab71

غریبه

مطالب
cloobid
aftab71
، 6 سال و 6 ماه و 16 روز
زن 29 ساله متاهل
ديپلم دبيرستان ،
وبلاگ میهن بلاگ
غریبه  , aftab71
هر شب می خونم باشور و نوا، کربلا می خوام اباالفضل
ذکر سجود نمازم شده :کربلا می خوام اباالفضل
جدایی هم حدی داره آقام، کربلا می خوام اباالفضل
اباالفضل کربلاییم کن .اباالفضل نینواییم کن
نفس نفسم ذکر کربلاست ،کربلا می خوام اباالفضل
عشق من فقط گنبد طلاست ،کربلا می خوام اباالفضل
قسمتم بکن تا بیام حرم، کربلا می خوام اباالفضل
جون وزندگیم نذر روضه هات ،کربلا می خوام اباالفضل
ابوالفضل کربلاییم کن .اباالفضل کربلاییم کن
اباالفضل نینواییم کن .اباالفضل نینواییم کن
ادامه
99
غریبه  , aftab71
اینـایی که فقـط با یک نفـرن ... و اون یه نفـر رو با دُنـیا عـوض نمیـکنن ... اینـایی که تک پَـرن و تـن و بـدن عشقـشون رو با ... تیـک زدن با چـهار نفـر دیگـه نمی لـرزونـن ! اینـایی که وقـتی میـبیـنن ... عشـ♥ــقشون روی چیـزی حسـاسه و ناراحـت میـشه دیگـه اون کـار و نمیـکنن ... اینـا حـرمـت عـشـق رو فهـمیدن ؛ اینـا لایـق عـشـق واقـعی هسـتن ... قـدر اینـارو بـدونیـد و بسلامتیـشون ...(♥)
ادامه
غریبه  , aftab71
نخ نما 4 سال پیش
غریبه  , aftab71
ادامه
غریبه  , aftab71
ادامه