هیتلر بزرگ , afshinsusa

هیتلر بزرگ

 میهن پرست واقعی (هیتلر بزرگ)-مرگ بر عرب و پانترک-اهنگ هیتلر بزرگ http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=465e730b499fa0b13cfeab7fdcdd79b8
هیتلر بزرگ , afshinsusa

هیتلر بزرگ

مطالب تصاویر 102
cloobid
afshinsusa
، 7 سال و 4 ماه و 9 روز
مرد 21 ساله مجرد
ديپلم دبيرستان ،

آلبوم تصاویر

102 تصویر ...

morebox img


تبلیغات

هیتلر بزرگ , afshinsusa
هیتلر اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 1 سال پیش
99
هیتلر بزرگ , afshinsusa
ادامه
هیتلر بزرگ , afshinsusa
تاریخ پرسیا 2 سال پیش
عرب گرز گران و ریشه ات کو؟
کمان آرش و اندیشه ات کو؟
نبرد کاوه و دستان رستم
پلنگان دلیر بیشه ات کو؟
نگاه دختران ماه روی و
خلیج پارس و شهر عاشق پیشه ات کو؟
چونان فرهاد و کوه بیستونش
صدای سوزناک تیشه ات کو؟
عرب در حد ایرانم نباشی
یل تاریخ مردانم نباشی
به جز غارت نکردی کودتایی
که میرزا خان گیلانم نباشی
ملخ گیر از کف ریگ بیابان
که از خاک سمنگانم نباشی
بگیر آخور و بندی بر دهان زن
که جایی بر قلمدانم نباشی
همه گنجینه ات مار و کجاوه
تو آن خار مغیلانم نباشی
ندارد قوم تو تهمینه ای را
لذا آن یال دستانم نباشی
عرب این را سرود این شاعر زن
ولی در شان دیوانم نباشی...
ادامه
هیتلر بزرگ , afshinsusa
به واپسین پند من گوش فرا دارید. اگر می‌خواهید دشمنان خود را تنبیه کنید، به دوستان خود نیکی کنید.
ادامه
هیتلر بزرگ , afshinsusa
این روزها درهرمطلبی شاهد هستیم که میگویند پارسها اگه غیرت داشتند که امثال مدیری خود فروخته بهشون توهین نمیکرد
حجم وسیعی از توهینها به سمت تاریخ و فرهنگ ایران شروع شده است .برای انکارهویت ما..ما نه وحشی بودیم که به جنگ خیابانی بپردازیم و نه بی غیرت که توهین کننده را ازیاد ببریم
تحریم این محصولات بهترین راه کارماست..میبینید که دست به دامن پیامک شده که قسمت پنجم سریال توهین آمیز عطسه را درزمستان بخرید
اگه غیرت داری محصولات خودفروخته هایی چون مدیری و...را تحریم کنید..
ادامه