نرم افزار اندروید کلوب
سعید سالاریان , absharboland

سعید سالاریان

سعید سالاریان , absharboland

سعید سالاریان

مطالب
cloobid
absharboland
، 10 سال و 6 ماه و 11 روز
مرد 36 ساله مجرد
ليسانس ،
وبلاگ میهن بلاگ
سعید سالاریان , absharboland
زندگی لنگر میخاهد...
چیزی که ادم را سرجایش نگه دارد...
چیزی که نگذارد فاصله ادم از ساحل ارامش زیاد شود..
چیزی که نگذارد امواج ادم را بکشاند ب ناکجا اباد...

حالا لنگر ادم گاهی یک ادم دیگر است...
گاهی یک فکرواعتقاد است...
گاهی ایمان است...
گاهی عادت روزانه...
گاهی کار,گاهی یک جمع دوستانه...
گاهی یک دوره خانوادگی...
گاهی یک باشگاه ورزشی...
گاهی چهارتا کتاب است,گاهی یک مشت خاطره...

لنگرهر کس هر چه هست...
فاصله اوست با سرگردانی در دریای روزگار...
فاصله اوست تا گم شدن...
فاصله اوست تا اوارگی....

همیشه برای فرار ازین طوفان های زندگی...
ازین حرفهای ازار دهنده که هر روز میشنوی...
یک لنگر داشته باش....
ادامه
99
کامنت بنویسید...
امیر دیانت , amirrrr720
سه شنبه 19 آذر ، 00:20
سلام ..شعر خودتونه؟
ادامه
سعید سالاریان , absharboland
ﺳﺨﻦ ﮐﻮﺭوﺵ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﺁﺗﻮﺳﺎ :

ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯿﮑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺪ ﮔﺮﯾﺎﻥ ﻣﮑﻦ
ﻗﻠﺒﺖ ﺭﺍ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﻱ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﻠﺒﺖ ﺟﺎﯼ ﺩﻫﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﻓﻘﻂ 1 ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﻭﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺯیرا ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺍعتقاد ﺩﺍﺭﻡ ﻭﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﻴﺎﺯ.

ﭼﻬﺎﺭ ﭼﯿﺰ ﺭﺍﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻦ

1- : ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯽ
2- .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﯽ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﯽ
3- .ﻫﻤﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ
4- . ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﯽ ﺭﺍﺿﯽ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﯼ . ﭘﺲ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ ،
ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ
ادامه
سعید سالاریان , absharboland
واقعیته...
ادامه
سعید سالاریان , absharboland
به بعضی از آدمها باید نشان داد
همانطور که زیرشان خط میکشید تا مهم شوند
میتوانید رویشان هم خط بکشید ...
ادامه
سعید سالاریان , absharboland
رویای با تو بودن را نمی توان نوشت

نمی توان گفت وحتی نمیتوان سرود

باتو بودن قصه شیرینی است به وسعت تلخی تنهای

وداشتن تو فانوسی به روشنای هرچه تاریکی درنداشتند

و...ومن همچون غربت زده ای در آغوش بی کران دریای بی کسی

به انتظار ساحل نگاهت می نشینم ومی مانم تا ابد

وتا وقتی که شبنم زلال احساست زنگار غم را از وجودم بشوید

بانوی دریای من ...

کاش قلب وسعت می گرفت

شمع با پروانه الفت می گرفت

کاش توی جاده های زندگی

خنده هم از گریه سبقت می گرفت
ادامه
کامنت بنویسید...
مشاور  , reza8n
سه شنبه 19 فروردین ، 16:55
زیبا
ادامه
سعید سالاریان , absharboland
پنجشنبه 16 آبان ، 10:44
سعی میکنم پیدا کنم
ادامه
میکده  , soraya201234
پنجشنبه 16 آبان ، 10:43
حیف شد باید تحقیق کرد
صاحب این احساس زیبا را تحسین کرد.
ادامه