مهرزاد پ , abbasantimetal

مهرزاد پ

 www.20sexy.pw --- Hot krosotki wishing love that's waiting for you here.
مهرزاد پ , abbasantimetal

مهرزاد پ

مطالب
cloobid
abbasantimetal
، 13 سال و 5 ماه و 23 روز
مرد 35 ساله مجرد
ليسانس ، مهندس


تبلیغات

مهرزاد پ , abbasantimetal
عشق و محبّت 3 سال پیش
ادامه
99
936
73
353
مهرزاد پ , abbasantimetal
ادامه
228
19
89
مهرزاد پ , abbasantimetal
مهرزاد 4 سال پیش
کــاش منـــو تــو مـیفـهمیـدیــم, اومـــدنی رفتــنـیه !!!
مهرزاد پ , abbasantimetal

دیگر دل نخواهم بست
دوست نخواهم داشت
دیگر احساس را از هیچکس تمنا نخواهم کرد
گرچه محتاج احساسم ، گرچه محتاج تسکینم
سهم من ازعشق آنکس که امید محبت داشتم سراسر اشک و
دلتنگیست
دیگر چه انتظار عشق ورزیدن از آنکس که ژرف نگاهم را نمی فهمد
تنهایم گذاشت آنگه که نیازمند احساس بودم
دستانم را نفشرد آنگاه که تن سردم محتاج گرما بود
به انزوا می روم
به آن ژرفترین ژرفا
آنجا با خاطراتش زنده خواهم بود، غیابش را حس نخواهم کرد
لااقل آنجا آرزوهایم را در آغوش دیگری نمی بینم...
ادامه
2
مهرزاد پ , abbasantimetal
مهرزاد 5 سال پیش
دست از پا خـــــــــطا کنی تعویضــــــــــــ میشوی.. همین حوالــــــــی کسی شبیـــــه توست. این است پیــــــــام عشق های امـــــــــــروز