سجاد رمضانی , a_m_s_s

سجاد رمضانی

 ﻫﻤﻴــــﺸﻪ ﺳــﺮﻡ ﺑﺎﻻﺳــﺖ ، ﭼــﻮﻥ ﺑــﺎﻻ ﺳــﺮﻡ ﺧﺪﺍﺳــﺖ
سجاد رمضانی , a_m_s_s

سجاد رمضانی

مطالب
cloobid
a_m_s_s
، 7 سال و 4 ماه و 2 روز
مرد 31 ساله مجرد
دکتري و بالاتر ،


تبلیغات

سجاد رمضانی , a_m_s_s
سجاد اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 3 سال پیش
درباره من : در یک جمله نمیشه telegram.me/Enghelabi_1417

صفحه وب : http://telegram.me/Enghelabi_1417

99
سجاد رمضانی , a_m_s_s
سجاد اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 3 سال پیش
درباره من : در یک جمله نمیشه Telegram.me/delneveshte_shohada

همت نیوز همت نیوز , hemmatnews
ادامه انقلاب نیز بچه رعیت میخواهد
ادامه
سجاد رمضانی , a_m_s_s
در تبلیغات انتخابات ارزش‌های نظام را ندیده نگیرید؛ همدیگر را تخریب نکنید و از دادن آمارهای سست بپرهیزید.
ادامه