نسترن  , 9234482205

نسترن

 دلمان نگرفت
نسترن  , 9234482205

نسترن

مطالبدوستان 27
cloobid
9234482205
، 4 سال و 2 ماه و 6 روز
زن 24 ساله مجرد
ليسانس ، دانشجو

دوستان

 • ارش ایرانی , msokhangou
 • سراج ایشقلی , serajaza
 •  , h_azizinejad
 •  , alitb1357
 • 27 نفر

  morebox img


تبلیغات

نسترن  , 9234482205
كنار گذاشتن بعضى آدمها از زندگیم به معنى تنفر من از اونها نیست، بلكه معنیش اینه من به خودم احترام میذارم
ادامه
99
3
2
1
نسترن  , 9234482205
جمعه 18 آبان ، 16:20
ادامه
 , h_azizinejad
جمعه 18 آبان ، 16:19
لایک
ادامه
نسترن  , 9234482205
نسترن 1 ماه پیش
دلمان نگرفت
3
7
 , h_azizinejad
جمعه 11 آبان ، 11:24
اهان خوبه
ادامه
نسترن  , 9234482205
جمعه 11 آبان ، 01:52
واسه تعطیلات اربعین اومدم خونه
ادامه
 , h_azizinejad
جمعه 11 آبان ، 01:30
عادت کردی پس به محیطش
عه چرا مگه ترم شروع نشده؟
ادامه
نسترن  , 9234482205
نسترن 2 ماه پیش
دلمان گرفت ...
4
14
نسترن  , 9234482205
پنجشنبه 5 مهر ، 17:36
همچنین
ادامه
 , h_azizinejad
پنجشنبه 5 مهر ، 12:53
ایشالا موفق باشی
ادامه
نسترن  , 9234482205
پنجشنبه 5 مهر ، 12:51
رشته خودم. مهندسی آب گرایش آبیاری و زهکشی
ادامه
نسترن  , 9234482205
نسترن 4 ماه پیش
...
3
5
 , h_azizinejad
یکشنبه 4 شهریور ، 06:55
ادامه
نسترن  , 9234482205
جمعه 19 مرداد ، 23:40
ادامه
 , h_azizinejad
جمعه 19 مرداد ، 07:09
......
ادامه
نسترن  , 9234482205
نسترن 4 ماه پیش
به یک نفر جهت خالی کردن عصبانیت خود نیازمندیم.
6
10
نسترن  , 9234482205
شنبه 20 مرداد ، 23:00
ادامه
 , h_azizinejad
شنبه 20 مرداد ، 22:18
حالا بیا و خوبی کن اینجوری جوابتو میدن:||
ادامه
نسترن  , 9234482205
شنبه 20 مرداد ، 22:15
گفتم گاز بگیری دردت بیاد نه اینکه خوشت بیاد که
ادامه