مصطفی قدمی , 913602831331

مصطفی قدمی

 نعری هیچ شیری خانه ی چوبی را خراب نمیکند.من از سکوت موریانه ها میترسم...!
مصطفی قدمی , 913602831331

مصطفی قدمی

مطالب تصاویر 28
cloobid
913602831331
، 5 سال و 9 ماه و 2 روز
مرد 33 ساله مجرد
ليسانس ، ازاد

آلبوم تصاویر

28 تصویر ...

morebox img


تبلیغات

مصطفی قدمی , 913602831331
تصویر آلبوم از مصطفی 1 سال پیش

99
کامنت بنویسید...
مصطفی قدمی , 913602831331
تا آخر عمر
درگیر من خواهی بود
و تظاهر می کنی که نیستی

مقایسه تو را
از پا در خواهد آورد

من
می دانم به کجای قلبت
شلیک کرده ام

تو
دیگر
خوب نخواهی شد

افشین یداللهی
ادامه
مصطفی قدمی , 913602831331
تصویر آلبوم از مصطفی 2 سال پیش

کامنت بنویسید...
تـــــــــــــرمــ ه  , sharlin...
پنجشنبه 4 تیر ، 15:18
ادامه