کژال , 65kazhal

کژال

کژال , 65kazhal

کژال

مطالب
cloobid
65kazhal
، 2 سال و 5 ماه و 4 روز
زن 33 ساله متاهل
ليسانس ،


تبلیغات

کژال , 65kazhal
با تو بودن چقدر خوب است
و صدای تو وقتی می خوانی ام
مثل نم نم باران و عطر خاک باران خورده
مثل لمس دکمه های پیراهنت
مثل فکر بوسه ات
با تو بودن چقدر خوب است
آنقدر که مسافر خواهم شد
حتی اگر تمام راه ها و جاده ها به سمت تو یک طرفه باشد...
ادامه
99
کامنت بنویسید...
امیر , borgan
7 ساعت پیش
بیا بریم یک جای دور میشم برات سنگ صبور
بوی تنت داغه لبات مدهوش و من رفتم به باد
عشق منی ناز و لوند با دیدنت تو دل من
آب میشه غم رو دامن بالای کوه پای برهنه میدوی
تا رد شدن از قاصدک های برهنه میدوی
از لمس شبنم با بدن پای برهنه میدوی تا بوسه ی پروانه ها
میشم برات سنگ صبور سیاه گلشن ابروی تو
با مژه هات داره نوید از رقص اون پلکای مست
پشتش دوتا سیاره هست رو دامن بالای کوه ...
ادامه
داریوش , rahaaq
8 ساعت پیش

نگاهت را چو دیدیم من
دلم پرواز شد پرواز
به روی اسمانها گشت
و کرد اسم تو را اغاز
و ان لبخند شیرین ات
شرر بر جان من انداخت
ادامه
سکوت همراه , rahim58
8 ساعت پیش
همه تنهایی هابامن رفیقندمنودورازدل ودیدت نذاری
ادامه
کژال , 65kazhal
یکی باید باشد
از جنس "تو"
پر از عشق
پر از سکوت...محکم بغلم کند
و آرام در گوشم بگوید:
خیالت راحت...
من خیال حضورت را
به دنیا نمی فروشم!...
ادامه
کامنت بنویسید...
کژال , 65kazhal
9 ساعت پیش
رهای قشنگم
ادامه
رها رسپینا , raha.respina
9 ساعت پیش
عالی
ادامه
کژال , 65kazhal
چهارشنبه 1 اسفند ، 16:09
بزرگوارید
ادامه
کژال , 65kazhal
3 هفته پیش
آدم گاهی...
حواسش پرت میشود
و غذا از دهان می افتد
چایی یخ میکند
کاغذ خط خطی میشود
تلفن خودش را میکشد
تاکسی هی بوق میزند
بعد که به خودش می آید
میگوید من فقط داشتم یک لحظه به "او" فکر
میکردم
فقط یک لحظه...

ادامه
کامنت بنویسید...
کژال , 65kazhal
چهارشنبه 1 اسفند ، 16:05
جناب آقای خاص
ادامه
آقای خاص , whitewearman
چهارشنبه 1 اسفند ، 16:02
زیبا
ادامه
کژال , 65kazhal
سه شنبه 30 بهمن ، 22:07
جناب حامد
ادامه