نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
  , 3337150

DeLsA JiGaR MoDiRe ClObE SaRa SeDa

  قآبݪ توجُّه آقایون هیز!! من نه ݜماره میدم نه میگیرم به اَحدۍ هم دخݪی نداره که من تݪگرام دآرم یآ نه،حآلیتون شد؟!tɦaŋks your watcɦiŋg
  , 3337150

DeLsA JiGaR MoDiRe ClObE SaRa SeDa

مطالب
cloobid
3337150
، 14 سال و 5 ماه و 25 روز
زن 26 ساله مجرد
زير ديپلم ،
وبلاگ میهن بلاگ
  , 3337150
حس میکنم گـــم شده ام . . .
امّا تلخ تر اینکه ، کسی دنبالم هم نمی گردد . . .
ادامه
99
  , 3337150
ﺁﻫـــﺎﯼ!
ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻣــﻦ ﺩﻋـــﻮﺍﺕ ﻣﯿﺸـﻪ
ﺍﻧﺘـﻈﺎﺭ ﻧﺪﺍﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺵ
↲ﻣــﻦ ﺑﯿﺎﻡ ﻣـــﻨﺖ ﮐﺸـﯽ ﻣــﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺴﺘــﻦ ﺑﻨﺪ ﮐﻔﺸــﺎﻣﻢ
ﭘﺎﻫﺎﻡُ ﻣﯿــﺎﺭﻡ ﺑﺎﻻ
ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺧَــﻢ ﻧﻤﯿﺸــم
ﮔﻔﺘــﻢ ﺩﺭ ﺟﺮﯾــﺎﻥ ﺑﺎﺷــﯽ
ادامه
  , 3337150
هرکس به طریقی دل ما را می شکند،
اما تو خیلی خلاقیت به خرج دادی.
ادامه
  , 3337150
بی شعوری...
ادامه