محمد اكبری , 09166166109

محمد اكبری

 عیدتان مبارك
محمد اكبری , 09166166109

محمد اكبری

مطالب
cloobid
09166166109
، 9 سال و 4 ماه و 17 روز
مرد 41 ساله مجرد
ليسانس ، كارمند


تبلیغات

محمد اكبری , 09166166109

اگر از خودخواهی کسی به تنگ آمده ای، او را خوار مساز؛ بهترین راه آن است که چند روزی رهایش کنی.

گاهی شاپرکی را از تار عنکبوت میگیری تا خیلی آرام رهایش کنی،شاپرک میان دستانت له میشود....
نیت تو کجا و سرنوشت کجا

هنگامی که افسرده ای ،بدان جایی در اعماق وجودت ،حضور " خدا " را فراموش کرده ای...

لحظه ها ،
تنها مهاجرانی هستند
که هرگز بر نمی گردند
هرگز !

ﮔﻼﯾـﻪ ﻫﺎ ﻋﯿﺒﯽ ﻧـﺪﺍﺭد ...
اما ﮐﻨــــﺎﯾﻪ ﻫــﺎ ﻭﯾـــﺮﺍﻥ ﻣﯿـکنـد

سه چیز را نگه دار:
گرسنگیت را سر سفره دیگران
زبانت را در جمع
و چشمت را در خانه دوست . .

عاشــق طرز فکر آدمهـــا نشویــد
آدمهـــا زیــبا فکـــر میکنند
زیـــبا حرف میزنند
امـــا زیــبا زندگـــی نمیکنند... !!

مراقب باش
بعضی حرف ها فقط قابل بخشش هستند
نه فراموش شدن !


آرزوهایت را کنار نگذار
دنیا بالاخره مجبور می شود با دلت کنار بیاید !؛
ادامه
99
محمد اكبری , 09166166109
کتلت و دیگر هیچ
ادامه
محمد اكبری , 09166166109
بهلول هارون را در حمام
دید و گفت: به من یک دینار بدهکاری، طلب خود را می خواهم.​

هارون گفت: اجازه بده از حمام خارج شوم؛ من که این جا عریانم و چیزی ندارم بدهم.

​بهلول گفت: در روز قیامت هم این چنین عریان و بی چیز خواهی بود، پس طلب دنیا را تا زنده ای بده. که حمام آخرت گرم است و دستت خالی.
ادامه
محمد اكبری , 09166166109
همیشه سبز می خشکد
همیشه ساده می بازد
همیشه لشکر اندوه
به قلب ساده می تازد....
ادامه
محمد اكبری , 09166166109
(♥) √ مگ مگ بــزرگترین و پر سابقه ترین رسانه در سایت کلوب . کام (♥)
(♥) کتیبه را بپسندید و برای دوستان خود به اشتراک بگذارید (♥)
√ روی لینک کلیک کن √
ادامه