مهدی افشارزاده , mehdi_afsharzadeh

مهدی افشارزاده

مهدی افشارزاده , mehdi_afsharzadeh

مهدی افشارزاده

858نــــفــــــر
عضو شده اند
858نفر عضو شده اند
بیشتر
این رسانه به درخواست مهدی افشارزاده ایجاد شده است.
به عنوان یک خبرنگار ، توجه به واقعیت ها جامعه اولویت کارمه . یکی دیگر از خصوصیات مهمی که من در کارم لحاظ می کنم، توجه به عینیت است. به این معنی که خبرنگار باید سعی کنه رویداد ها را همانطور که اتفاق افتاده اند منتشر کند، نه آن طور که خود می خواست اتفاق بیفتد.به عنوان یک خبرنگار ، توجه به واقعیت ها جامعه اولویت کارمه . یکی دیگر از خصوصیات مهمی که من در کارم لحاظ می کنم، توجه به عینیت است. به این معنی که خبرنگار باید سعی کنه رویداد ها را همانطور که اتفاق افتاده اند منتشر کند، نه آن طور که خود می خواست اتفاق بیفتد.مشاهده کامل مشخصات
27 تیر 1395
#سواد_رسانه_ای: مجموعه ای از آگاهی ها و مهارت ها برای مواجهه ی هوشمندانه و ایمن با رسانه ها ...

اعضاء

  • دختر خوب  , diplomats
  • آریا آریا , ilia_donya
  • سعید زمردی , hasrat57
  • علی ا , merdad2005
  • 858 نفر

    morebox img
مهدی افشارزاده , mehdi_afsharzadeh
I treated people the way they treated me now everyone is mad at me!

با مردم جوری که بامن رفتار کردن، رفتار کردم، حالا همه از من عصبانی هستن!
ادامه
99
8
2
40
احمد رضوی , razavi277
شنبه 22 دی ، 01:03
خخخخخ
ادامه
فرشته  , tiget_4
شنبه 22 دی ، 01:26
اره شاید یه روزی تنها نبود اما الان .......
ادامه
مهدی افشارزاده , mehdi_afsharzadeh
زندگی خالی نیست ...
مهربانی هست ، ایمان هست
آری تا شقایق هست،
زندگی باید کرد ...
ادامه
مهدی افشارزاده , mehdi_afsharzadeh
وقتی که پریدن ترسناکه،
دقیقاً همون موقعست که باید پرید‌؛
در غیر این ‌صورت،
تمام عمرت رو در جا زدی!!
ادامه
مهدی افشارزاده , mehdi_afsharzadeh
زخم‌ها خوب می‌شوند، جایشان
کم‌کم از بین می‌رود...

ولی یک زنگ تلفن
برای برگرداندنِ تمام دردها کافیست...!
ادامه
مهدی افشارزاده , mehdi_afsharzadeh
مهدی افشارزاده 5 روز پیش
راز خوشبختی، در آزادیست
و راز آزادی، در شجاعت است…
ادامه