مهدی بیا , mahdibiya

مهدی بیا

مهدی بیا , mahdibiya

مهدی بیا

21,814نــــفــــــر
عضو شده اند
21,814نفر عضو شده اند
♥♥♥ منتظر واقعی امام زمان(عج) از مومنان کسانی هستند که هیچ شیرینی و هیچ تلخی الان را در قلبش نمی پذیرد. اگر شیرینی آمد به قلبش، اگر همنشینی با دوستان آمد به سراغش و خوش گذرانی،بگوید برو بیرون،اینجا جای شادی نیست،♥♥♥اگر تلخی و ناراحتی آمد،اگر درد نداری و ف...♥♥♥ منتظر واقعی امام زمان(عج) از مومنان کسانی هستند که هیچ شیرینی و هیچ تلخی الان را در قلبش نمی پذیرد. اگر شیرینی آمد به قلبش، اگر همنشینی با دوستان آمد به سراغش و خوش گذرانی،بگوید برو بیرون،اینجا جای شادی نیست،♥♥♥اگر تلخی و ناراحتی آمد،اگر درد نداری و فقر آمد سراغش،اگر درد نداری خانه و مسکن و پول و مقام و شهرت آمد به سراغش،بگوید برو بیرون،اینجا جای تلخی نیست.♥♥♥در این قلب جای هیچگونه خوشی و ناخوشی نیست. فقط و فقط بگوید این قلب جایگاه انتظار مهدی زهراست. خوشی و ناخوشی این قلب فقط مهدی زهراست. ♥♥♥♥♥♥این قلب فقط خود خود مولا را می خواهد و بس. این است منتظر واقعی امام زمان(عج) از مومنان و هرکس اینگونه باشد خوش به حالش که مولا نهایت توجه به او را داردمشاهده کامل مشخصات
29 خرداد 1392
اجتماعی
▬◄از امـام صـادق(ع) نـقـل شـدہ ڪــہ مـی‌فـرمـایـنـد:
«اگـر دوران مـهـدے را درڪ مـی‌ڪـردم هـمـه‌ے روزهـاے زنـدگـیـم را در خـدمـت بــہ او مـی‌گـذرانـدم.»
▬◄ ... با توجه به رویکردهای جدید رسانه مهدی بیا و تلاش شبانه روزی اعضا ی فعال و معاونین فعال رسانه مهدی بیا معاونتهای غیرفعال و معاونتهایی که هیچ پل ارتباطی با تیم مدیریتی مهدی بیا باقی نگذاشتند، در صورت حذف شدن از معاونت گلایه مند نباشند....
▬◄ڪپے بردارے ازتـمـام مـطـالـب و تـصـاویـر رسـانـہ مـهـدی بـیـا ازاد اسـت.

اعضاء

 • ایمـــــــــــانا اهــــــــوازی , e1m2a3n4sh
 • مصطفی  عموئی , am63
 • محمد زلزله 8 ریشتر , daf2000
 • اسماعیل گ , azhax
 • 21814 نفر

  morebox img

آلبوم تصاویر

30 تصویر ...

morebox img
مهدی بیا , mahdibiya
مهدی بیا 1 روز پیش
ادامه
99
14
2
15
کهیعص , kafhayaainsad
یکشنبه 26 اسفند ، 12:30
.
ادامه
اکبر اکبر , akbarakbarakbar
یکشنبه 26 اسفند ، 18:01
+++++
ادامه
مهدی بیا , mahdibiya
مهدی بیا 1 روز پیش
ادامه
13
2
10
کهیعص , kafhayaainsad
شنبه 25 اسفند ، 23:53
.
ادامه
اکبر اکبر , akbarakbarakbar
یکشنبه 26 اسفند ، 18:01
+++++++
ادامه
مهدی بیا , mahdibiya
مهدی بیا 1 روز پیش
ادامه
13
2
6
کهیعص , kafhayaainsad
شنبه 25 اسفند ، 21:57
.
ادامه
اکبر اکبر , akbarakbarakbar
یکشنبه 26 اسفند ، 18:01
++++++
ادامه
مهدی بیا , mahdibiya
مهدی بیا 2 روز پیش
ادامه
13
2
4
کهیعص , kafhayaainsad
شنبه 25 اسفند ، 10:15
.
ادامه
اکبر اکبر , akbarakbarakbar
یکشنبه 26 اسفند ، 18:02
++++++
ادامه
مهدی بیا , mahdibiya
مهدی بیا 2 روز پیش
ادامه
10
2
2
کهیعص , kafhayaainsad
شنبه 25 اسفند ، 09:28
.
ادامه
اکبر اکبر , akbarakbarakbar
یکشنبه 26 اسفند ، 18:02
++++++
ادامه