موسسه آموزش عالی آزاد ماهان , mahan_un

موسسه آموزش عالی آزاد ماهان

موسسه آموزش عالی آزاد ماهان , mahan_un

موسسه آموزش عالی آزاد ماهان

96نــــفــــــر
عضو شده اند
96نفر عضو شده اند
این یک کلوب برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد است . با تمامی بحثها و گفتگوها درباره / رشته های تحصیلی /منابع/درسها/آزمونها /آموزش مجازی /و این کلوب وابسته به موسسه اموزش عالی آزاد ماهان است . و تمامی نقدها و پیشنهادات درباره موسسه ماهان مستقیما با مدیریت موسسه در میان بگذاریداین یک کلوب برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد است . با تمامی بحثها و گفتگوها درباره / رشته های تحصیلی /منابع/درسها/آزمونها /آموزش مجازی /و این کلوب وابسته به موسسه اموزش عالی آزاد ماهان است . و تمامی نقدها و پیشنهادات درباره موسسه ماهان مستقیما با مدیریت موسسه در میان بگذاریدمشاهده کامل مشخصات
29 مهر 1388
آموزش و تحصیل

اعضاء

 • محمد رهگذر , hadizling
 • مرتضی , morteza2500
 • علی , soltanheidar
 • آرام ج , arameman
 • 96 نفر

  morebox img

کلوبهای مشابه

 • دانشگاه تهران , utc
 • کلوب دانشگاه صنعتی امیرکبیر , amirkabiruniversity
 • دانشگاه هنر , art3
  عناوین بحث ها پاسخها بروز رسانی
0
91/9/10 (14:46)
1
91/6/27 (08:39)
0
90/9/4 (10:09)
0
89/8/30 (23:10)
موسسه آموزش عالی آزاد ماهان , mahan_un
روانشناسی
روانشناسی برنامه دوره های آمادگی آزمون دکتری (E-LEARNING)  دوره زمستان 89 نام دروس عمومی   نام استاد ساعات تدریس زمان تشکیل کلاس شهریه (تومان ) آمار و روش تحقیق خانم دکتر نصیری 40 جمعه 12-8:30 000/320 رشد   30   000/240 روانشناسی تربیتی دکتر فرهنگی 30 شنبه 20-17 000/240 هوش و استعداد تحصیلی استاد وکیلی 30 یکشنبه 20-17:15 000/200 زبان تافل استاد خیرآبادی 40 جمعه 21-17 رایگان     جمع کل دوره : 000/000/1 تخفیف 22 % تخفیف 11 % تخفیف 5 % 000/780 000/890 000/950


 
ادامه
99
  موسسه آموزش عالی آزاد ماهان , mahan_un
  ادبیات فارسی
  ادبیات فارسی برنامه دوره های آمادگی آزمون دکتری (E-LEARNING)  دوره زمستان 89 نام دروس عمومی   نام استاد ساعات تدریس زمان تشکیل کلاس شهریه (تومان ) نظم و نثر دکتر زینلی 40 شنبه 20-17 000/320 زبان عربی عمومی دکتر خاتمی 30 یکشنبه 20-17 000/240 فنون ادبی دکتر شاهمرادیان 36 سه شنبه 20-17 چهارشنبه 20-17 000/290 هوش و استعداد تحصیلی استاد وکیلی 30 دوشنبه 20-17 000/200 زبان تافل استاد خیرآبادی 40 جمعه 21-17 رایگان     جمع کل دوره : 000/050/1 تخفیف 22 % تخفیف 11 % تخفیف 5 % 000/820 000/935 000/997


   
  ادامه
   موسسه آموزش عالی آزاد ماهان , mahan_un
   ادبیات فارسی
   ادبیات فارسی برنامه دوره های آمادگی آزمون دکتری (E-LEARNING)  دوره زمستان 89 نام دروس عمومی   نام استاد ساعات تدریس زمان تشکیل کلاس شهریه (تومان ) نظم و نثر دکتر زینلی 40 شنبه 20-17 000/320 زبان عربی عمومی دکتر خاتمی 30 یکشنبه 20-17 000/240 فنون ادبی دکتر شاهمرادیان 36 سه شنبه 20-17 چهارشنبه 20-17 000/290 هوش و استعداد تحصیلی استاد وکیلی 30 دوشنبه 20-17 000/200 زبان تافل استاد خیرآبادی 40 جمعه 21-17 رایگان     جمع کل دوره : 000/050/1 تخفیف 22 % تخفیف 11 % تخفیف 5 % 000/820 000/935 000/997


    
   ادامه