نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
خوشگلا , khoshgelaclub

خوشگلا

خوشگلا , khoshgelaclub

خوشگلا

8,244نــــفــــــر
عضو شده اند
8,244نفر عضو شده اند
◕㋡◕ این کلوب برای خوشگلا هستش !!! بیا اینجا همه خوشگلا اینجانا ◕㋡◕◕㋡◕ این کلوب برای خوشگلا هستش !!! بیا اینجا همه خوشگلا اینجانا ◕㋡◕مشاهده کامل مشخصات
9 اردیبهشت 1384
بانوان
☺ ♪ کلوبܓܨمحبوبღخــ ــوشــ ــگــ ــلا (◕㋡◕) خوش آمدید ♫ ☻

◕㋡◕ مـایـیـم و نــوای بـی نـوایی ==> بـسـم الله اگـر حـریـف مـایـی ◕㋡◕

◕㋡◕ کلوب خــ ــوشــ ــگــ ــلا ، به رتبه بندی فکر نمی کند◕㋡◕

◕㋡◕ هدف ما ایجاد محیطی صمیمانه و جوی دوستانه است ◕㋡◕

◕㋡◕ شرکت تو همه ی بحث ها داشته باشی کوروب بارون میشی◕㋡◕

◕㋡◕ هر مقاله که ارسال بشه کوروب داده میشود ◕㋡◕
¤*¨¨*¤.¸¸...¸.¤*¨¨*¤.
\¸.¤ khoshgelaclub ¤*¨*¤.
.\¸.¤*¨¨*¤.¸¸.¸.¤*¨¨*¤
\☻

\ /

اعضاء

 • امین سلطانی , ammin26
 • ماریا صالحی , bafygcxdm
 • کامران اسدی , kamran7575
 • بابک احمدی , dadk
 • 8244 نفر

  morebox img

کلوبهای مشابه

 • خوشگلا , khoshgelaclub
 • غمگین از جدایی , ghamgin_az_jodaee
 • شهرکرد pm , shahrekordpmclub
 • ماه عسل , mahasale
وبلاگ میهن بلاگ
خوشگلا , khoshgelaclub
یه سر بزن و شارژ جایزه بگیر
خدمات شارژ
www.echargem.ir
پرداخت قبوض

شارژ وایمکس ایرانسل

همراه با قرعه کشی آنی


اینجـــــــــــــا کلیک کن
www.echargem.ir


ادامه
99
5
1
1
پریسا کاشانی , parisa.24
یکشنبه 8 آذر ، 23:43
تنها سایت تخصصی آموزش علوم غریبه به زبان ساده با نرم فازا رهای اندروید www.inapply.com
ادامه
خوشگلا , khoshgelaclub
شهرکرد pm , shahrekordpmclub
تصادفی یا برنامه ریزی شده ؟ یا فقط یک بازی مسخره و سرکاری
حقایق حیرت آور
History Mystery تاریخ مرموز
Have a history teacher explain this ----- if they can . از یک استاد تاریخ بخواهید این حقایق را شرح دهد....اگر بتواند

Abraham Lincoln was elected to Congress in 1846.
John F. Kennedy was elected to Congress in 1946 آبراهام لینکلن در سال 1846 به سنا را یافت جان. اف. کندی در سال1946 به سنا راه یافت

Abraham Lincoln was elected President in 1860.
John F. Kennedy was elected President in 1960. آبراهام لینکن در سال 1860 به ریاست جمهوری انتخاب شد جان. اف. کندی در سال 1960 به ریاست جمهوری انتخاب شد

Both were particularly concerned with civil rights.
Both wives lost their children while living in the White House. هر دو توجه خاص به حقوق بشر داشتند. همسر هر دو در زمان زندگی در کاخ سفید فرزندشان را ازدست دادند

Both Presidents were shot on a Friday.
Both Presidents were shot in the head هر دو رئیس جمهور در روز جمعه ترور شدند تیر به سر هر دو رئیس جمهور اصابت کرد

Now it gets really weird.حالا واقعاً حیرت آور می شود
Lincoln 's secretary was named Kennedy.
Kennedy's Secretary was named Lincoln . اسم منشی لینکلن کندی بود اسم منشی کندی لینکلن بود

Both were assassinated by Southerners.
Both were succeeded by Southerners named Johnson.
هر دو توسط جنوبی ها ترور شدند جانشین هر دو یک جنوبی به نام جانسون بودند
Andrew Johnson, who succeeded Lincoln, was born in 1808. Lyndon Johnson, who succeeded Kennedy, was born in 1908.اندرو جانسون که جانشین لینکلن شد در سال 1808 به دنیا آمده بود لیندن جانسون که جانشین کندی شد در سال 1908 به دنیا آمده بود


John Wilkes Booth, who assassinated Lincoln, was born in 1839. جان ویلکس بوتس که لینکلن را ترور کرد متولد 1839 بود Lee Harvey Oswald, who assassinated Kennedy, was born in 1939 لی هاروی اسوالد که کندی را ترور کرد متولد1939 بودBoth assassins were known by their three names.
Both names are composed of fifteen letters. هر دو تروریست دارای نام سه کلمه ای بودند نام هر دو از 15حرفی تشکیل شده بود

Now hang on to your seat. حالا محکم روی صندلی بنشینید
Lincoln was shot at the theater named 'Ford'.
Kennedy was shot in a car called ' Lincoln ' made by 'Ford'.
لینکلن در تآتری به نام فورد ترور شد کندی در اتومبیلی به نام لینکلن ساخت کارخانه فورد ترورشد
Lincoln was shot in a theater and his assassin ran and hid in a warehouse. لینکلن در تآتر ترور شد و قاتل فرار کرد و در یک انبار مخفی شدKennedy was shot from a warehouse and his assassin ran and hid in a theater. کندی از داخل یک انبار ترور شد و قاتل فرار کرد و در یک تاتر مخفی شد

Booth and Oswald were assassinated before their trials. هر دو تروریست قبل از محاکمه ترور شدند WHO FIGURED THIS OUT? چه کسی می توانست اینها را تصور کند
INCREDIBLE باور نکردنی ست
1) Fold a NEW $20 bill in half... 1- یک اسکناس 20 دلاری را از وسط تا کنید
2) Fold again, taking care to fold it exactly as below 2- دوباره دقیقاً مطابق شکل زیر تا کنید3) Fold the other end, exactly as before انتهای دیگر را نیز دقیقاً مثل قبل تا کنید
4) Now, simply turn it over... 4- حالا اسکناس را برگردانید
What a coincidence! A simple geometric fold creates a catastrophic premonition printed on all $20 bills!!! عجب تصادفی! یک تا کردن هندسی فجایع بزرگی را روی اسکناس بیست دلاری ثبت کرده است
COINCIDENCE? تصادفی است؟

YOU DECIDE خودتان تصمیم بگیرید

As if that wasn't enough...
Here is what you've seen... ظاهراً هنوز کافی نیست... حالا دقت کنید چی می بینید

Firstly The Pentagon on fire... اولاً پنتاگون در حال آتش سوزیThen The Twin Towers. بعد برجهای دوقلو


.And now .. look at this! و حالا... به این نگاه کنیدTRIPLE COINCIDENCE ON A SIMPL E $20 BILL سه اتفاق روی یک بیست دلاری عادی
Disaster (Pentagon) فاجعه پنتاگونDisaster ( Twin Towers ) فاجعه برجهای دوقلوDisaster (Osama)??? فاجعه اوسامه؟؟؟

It gets even better 9 + 11 = $20! جالب تر از هم اینکه 11+ 9 = 20


Creepy huh? Send this to as many people as you can, cause: مو بر اندام آدم راست می شود. این مطلب را برای هر تعداد از دوستان خود بنویسید

Hey, this is one history lesson most people probably willnot mind reading! هی، این یک درس تاریخی است که اکثر مردم احتمالاً زحمت خواندن آن را به خود نمی دهند
ادامه
خوشگلا , khoshgelaclub
شهرکرد pm , shahrekordpmclub
دنیای کلمات
  در زبان انگلیسی واژه های

FriEND (دوست)
BoyfriEND (دوست پسر)

GirlfriEND (دوست دختر)

BestFriEND (بهترین دوست)

همگی سه حرف END (خاتمه) را بهمراه دارند.

اما کلمه FamILY (خانواده) سه حرف ILY را دارد که همان مخفف "I Love You" می باشدو جالب است بدانید :

FAMILY= Father And Mother I Love You=D>:-* -----------------------------------------------------------
ادامه
خوشگلا , khoshgelaclub
شهرکرد pm , shahrekordpmclub
بهترین پدر دنیا
 
ادامه
  خوشگلا , khoshgelaclub
  شهرکرد pm , shahrekordpmclub
  خوشگلا   از  شهرکرد pm 9 سال پیش
  طراحی با مداد
  ادامه