کفترهای عاشق , kaftarclub

کفترهای عاشق

کفترهای عاشق , kaftarclub

کفترهای عاشق

104نــــفــــــر
عضو شده اند
104نفر عضو شده اند
این روزا کمتر کسی رو می بینی که به خاطرمشکلات وناهنجاری های جامعه خالی از تنش و سر حال باشه کلوب آرامش گوسفندی یه کلوب واسه اینکه باطری ضعیف شده روح وروانمون که حسابی ضعیف شده وصدای آژیرش بلند شده رو شارژ کنیم, آره, یه کلوبه واسه رد وبدل کردن این ناراحتی ها وناهنجاری ها بین من وتو که از همه بهتر ...این روزا کمتر کسی رو می بینی که به خاطرمشکلات وناهنجاری های جامعه خالی از تنش و سر حال باشه کلوب آرامش گوسفندی یه کلوب واسه اینکه باطری ضعیف شده روح وروانمون که حسابی ضعیف شده وصدای آژیرش بلند شده رو شارژ کنیم, آره, یه کلوبه واسه رد وبدل کردن این ناراحتی ها وناهنجاری ها بین من وتو که از همه بهتر همو درک می کنیم. پس زود بیا من وتو باید زودتر ما بشیم .مشاهده کامل مشخصات
26 خرداد 1385
اسم این کلوب: آرامش گوسفندی............

اعضاء

 • ساسان آریان , sasan_venoos
 • هــادی اِتحـــّــاد , hadi_ete
 • مهدی استقلالی , mahdi_esfahan
 • هما مقدم نیا , homa10000
 • 104 نفر

  morebox img

کلوبهای مشابه

 • پل کله , 6156
 • فرشته ها , fereshteclub
 • روماریو , romarioclub