کانال خبر جعفریه , jafarieh20.ir

کانال خبر جعفریه

کانال خبر جعفریه , jafarieh20.ir

کانال خبر جعفریه

1نــــفــــــر
عضو شده اند
1نفر عضو شده اند
بیشتر
http://www.jafarieh20.ir/http://www.jafarieh20.ir/مشاهده کامل مشخصات
13 مرداد 1396

اعضاء

  کانال خبر جعفریه , jafarieh20.ir
  [https://www.aparat.com/v/fm48B]
  ادامه
  99
   کانال خبر جعفریه , jafarieh20.ir
   مرا غدیر نه برکه، که بیکران دریاست
   علی نه فاتح خیبر،که فاتح دلهاست

   مرا غدیر نه برکه، که خم جوشان است
   علی نه ساقی کوثر،که کوثر عظماست

   مرا غدیر نه یک برگ سرد تاریخ است
   علی نه شافع محشر، که محشر کبراست
   ادامه
    کانال خبر جعفریه , jafarieh20.ir
    [https://www.aparat.com/v/pCPDb]
    قرائت قران توسط سید یعقوب موسوی
    ادامه
    کانال خبر جعفریه , jafarieh20.ir
    [https://www.aparat.com/v/qopt7]
    گزیدهای از نماز جمعه
    ادامه
     کانال خبر جعفریه , jafarieh20.ir
     تقدیم به شما
     ادامه