نرم افزار اندروید کلوب
هیت , hateclub

هیت

هیت , hateclub

هیت

210نــــفــــــر
عضو شده اند
210نفر عضو شده اند
بیا هر چی دلت می خواد بگو....بگو واسه چی و از چی هیت داری؟بیا هر چی دلت می خواد بگو....بگو واسه چی و از چی هیت داری؟مشاهده کامل مشخصات
20 خرداد 1384
عشق و ازدواج
اگه عضو میشی حرفم بزن

اعضاء

 • باران , rain_night
 • ندا مدیر , p30neda
 •  , parsa_mhn_9
 • هــادی اِتحـــّــاد , hadi_ete
 • 210 نفر

  morebox img

کلوبهای مشابه

 • گــل های شـــادی , happinessflowers
 • نلـــینا , nelina
 • تالع بینی , taalebini
هیت , hateclub
گل
باد سرد زمستانی گلبرگهای گل مریم را به آهستگی تکان داد...گل ناله کنان خبر دوری خود را به گوش بلبل شیدا,آن عاشق مهجور فرستادبلبل زیبا با دل کوچک و ÷ر از ط÷ش خود,جسم نحیف و بی رمقش را به گل رساند.ناله و زاری که ای جفا ÷یشه این چه وقت دوری کردن است.من چگونه درد هجران تو را تحمل کنم؟بیچاره گل مریم,شبنم صبحگاهی را ز دیده فرو بارید و به دلداری از بلبل عاشق ÷رداخت و گفت:هنوز چند صباحی از وصال باقی است.و تو میتوانی دمی کوتاه از مصاحبت من لذت ببری!دقایقی چند نگذشته بود که باغبان ÷یر با صورت چوروکیده و ابروانی س÷ید در حالی که از شدت اندوه چین و چوروک او دو چندان شده بود.زمزمه کنان ÷یش امد در حالی که کارد تیز بران خود را در برابر دیدگان اشک آلود عاشق بر گردن ضعیف مشعوقه گذاشته بودگفت:عمر تو با اتمام بهار ÷ایان گرفت!!!!!! من توان ندارم مرگ تدریجی تو را تحمل کنم, به این جهت از گلستان دورت میکنم و از معشوقه جدا و به کسی که میخواهد به دیدار عشقی رود,تسلیم میکنم.باغبان دسته گل مریم را به فردی داد,در حالی که خود مشغول کندن چاله ای بود تا بلبل عاشق ومرده از غم را دفن کند!!!!!!
ادامه
99
  هیت , hateclub
  رفتار
  با دیگران مانند خودشان رفتار کن.
  اگر به تو عشق می ورزند به آنها عشق بورز.
  اگر با تو دوست هستند با آنها دوست باش.
  اگر با تو دشمن هستند به آنها کاری نداشته باش.
  اگر از تو متنفرند تو هم از آنها متنفر باش.
  زمانه بهترین مدرس این صفت است.:-??
  ادامه