شیلات , fisheris

شیلات

شیلات , fisheris

شیلات

202نــــفــــــر
عضو شده اند
202نفر عضو شده اند
(تازه، مثل ماهی در آب) این كلوب به مطالب علمی شیلاتی و آبزیان پرداخته و از نظرات متخصصان و دانشجویان رشته های مرتبط با شیلات و آبزیان استقبال می‌نماید.(تازه، مثل ماهی در آب) این كلوب به مطالب علمی شیلاتی و آبزیان پرداخته و از نظرات متخصصان و دانشجویان رشته های مرتبط با شیلات و آبزیان استقبال می‌نماید.مشاهده کامل مشخصات
9 دی 1384

اعضاء

 • مجتبی مجتبی , mojtaba_05
 • آریان تنها , dgtanha
 • باران علیدادی , kabirkoroush20
 • ندا مدیر , p30neda
 • 202 نفر

  morebox img

کلوبهای مشابه

 • موبایل اشکان , mobile_ashkan
 • کیمیا , kimiyanetco
 • ایران F1 ( مشاور رایانه ) , moshaver_rayaneh
شیلات , fisheris
ضرورت تهیه طرح جامع پرورش ماهیان خاویاری در كشور
دكتر رضوانی معاون تكثیر و پرورش آبزیان در كمیسیون مقدماتی تكثیر و بازسازی و بهره برداری پایدار از ذخائر دریای خزر (كمیته تخصصی ماهیان خاویاری مورخ 17/11/84) خطاب به مدیران كل استانهای شمالی ، روسای مراكز تكثیر و مراكز تحقیقاتی و كارشناسان صف و ستاد ضمن خوش آمد گویی از اظهار نظر و طرح دیدگاه ها ی كارشناسی در سطوح نیروهای ستاد و صف تشكر نمود و در ادامه گفت:
اگر چیزهایی را از دست داده ایم جبران كنیم و چیزهای بدست نیامده را بدست آوریم. بنده ضمن تاكید بر دیدگاههای ریاست سازمان، آسیب شناسی مراكز تكثیر و وضعیتی را كه هم اكنون وجود دارد را معتقدم. اگر قضاوت درستی از وضعیت خودمان داشته باشیم فكر می كنم كه بتوانیم راه حل مشكل را پیدا كنیم.
وقت آن رسیده است كه یك بازنگری داشته باشیم وظایف مراكز تكثیر فقط در فصل تكثیر خلاصه می شود و كارشناسان فقط در فصل تكثیر كار ندارند افزایش راندمان وتولید در واحد سطح جزء مواردی است كه بایستی جزء برنامه های كاری و دستور كار شیلات ایران و مراكز تكثیر باشد.
باید ببینیم كه هزینه تولید یك قطعه بچه ماهی چقدر می شود، آیا این كار توجیه اقتصادی دارد یا خیر آیا واقعاً ما تاثیری در روندتولید نداریم، باید تقصیرات خود را بپذیریم والبته مشكلات برون سازمانی را نیز پیگیری و رفع نمائیم.
طرف سخن، روندی است كه ما را به اینجا رسانده است زیر بار وضع موجود رفتن خطاست و این وضع به هیچ عنوان توجیه ندارد و ما نه می خواهیم خودمان را فریب دهیم ونه دیگران را.
بنده این موضوعات و مشكلات را بصورت دسته بندی شده برای شما می خوانم:
1-قدیمی بودن استخرهای مراكز تكثیر .
2-توسعه بروكراسی در مراكز در مقایسه با گذشته بیشتر شده است.
3-روحیه تلاش وتعهد مانند گذشته نیست.
4-بین هزینه و میزان تولید هیچگونه مناسبی وجود ندارد.
5-راندمان تولید بسیار پائین است.
6-آمار تولید مراكز كاملاً واقعی نیست وابهام دارد.
7-ضعف مدیریت و بهره وری پائین درمراكز تكثیر.
8- تراكم رو به افزون نیروهای استانها درمراكز و عدم تناسب نیروها.
9-وجود محدودیت در تامین مولدین و همانطور كه آقای دكتر نظامی اشاره داشتند مصرف مولدین بسیار بالاست.
10-چند شغله شدن كارشناسان مركز تكثیر كه از آفات كار به حساب می آید.
11-عدم توجه به دشواری های كار درمحیط مركز تكثیر و متفاوت بدون این وضعیت با سیستم های اداری
12-كم توجهی به آیش استخرها و عدم رعایت اصول بهداشتی
13-جدی نگرفتن تعهد مراكز تكثیر نسبت به برنامه
14-پراكنده شدن كارشناسان مجرب و شاخص در مركز تكثیر
15-چوب حراج خوردن به مراكز تكثیر و از بین رفتن امنیت شغلی پرسنل كه این امر مراكز تكثیر را با چالش مواجه ساخت.
16-سیستم تنبیه وتشویق در كار وجود ندارد.
روی هم رفته آنقدر این چالش ها زیاد است كه چالش های طبیعی از قبیل كم آبی و... به حساب نمی آید.
این چالش ها با شدت های مختلف در مراكز تكثیروجود دارد وغیر قابل انكار است.
زمانی مراكز تكثیر گل سرسبد شیلات بودند و تولیدات آنها موجب اعتبار ملی و بین المللی برای سازمان شیلات بوده است.
برای ما مشكل است كه بپذیریم بعد از سه دهه تجربه و سرمایه گذاری در مقایسه با كشور قزاقستان كه هرگز كارگاه تكثیری نداشته ویا كشور آذربایجان كه كارگاههای متروكه داشته است سهم 4/12 درصدی از 80 میلیون بچه ماهی را داشته باشیم آیا این وضع می تواند باعث پایداری ذخائر باشد.
وضع قاچاق و صید بی رویه تغییری نكرده وبازار گواه این مسئله است. آیا می توانیم ادعا كنیم كه بعنوان یك كشور اسلامی 50 درصد سهم صادرات خاویار را بین كشورهای حاشیه دریای خزر داشته باشیم.
مراكز تكثیر در سال جاری تنها به 25 تا 36 درصد برنامه مصوبشان رسیده اند آیا این یك كارنامه درخشان است؟
آیا این كار توجیه دارد؟
وقت آن رسیده است كه یك بازنگری داشته باشیم .
وظایف مراكز تكثیر فقط در فصل تكثیر خلاصه می شود و كارشناسان فقط در فصل تكثیر كار ندارند افزایش راندمان وتولید در واحد سطح جزء مواردی است كه بایستی جزء برنامه های كاری و دستور كار شیلات ایران و مراكز تكثیر باشد.
باید ببینیم كه هزینه تولید یك قطعه بچه ماهی چقدر می شود، آیا این كار توجیه اقتصادی دارد یا خیر؟
آیا واقعاً ما تاثیری در روندتولید نداریم، باید تقصیرات خود را بپذیریم والبته مشكلات برون سازمانی را نیز پیگیری و رفع نمائیم.
طرف سخن، روندی است كه ما را به اینجا رسانده است زیر بار وضع موجود رفتن خطاست و این وضع به هیچ عنوان توجیه ندارد و ما نه می خواهیم خودمان را فریب دهیم ونه دیگران را.
در جلسه كمیسیون منابع زنده دریای خزر، وحشت داشتیم كه تولید 10میلیونی خود را اعلام كنیم.
درآنجا شرایط خوبی نبود كه این آمار را بدهیم ولی چون هدف ما صداقت در آمار بود آنرا اعلام كردیم ما باید برای حل این مشكل از همه متخصصین ومحققین بصورت كارگروه و تیم های اجرایی سازمان دهی شده بهره بگیریم.
جمع آوری مولدین از هم اكنون بایستی صورت گیرد و لازم است طرح جامع پرورش ماهیان خاویاری در كشور تهیه شود.
ما از سال 1368 تكثیر فیل ماهی را شروع كردیم ولی چه شد كه نتوانستیم تا كنون مولدسازی نمائیم.
استفاده از روش جراحی و سزارین نیز بایستی در دستور كار مراكز تكثیر قرار گیرد و مولدین بعد از تكثیر زنده نگهداشته شوند .
استفاده از هورمون های سنتیك، اصلاح سیستم آبرسانی و هوادهی، متنوع كردن سیستم هچری سیستمهای گرمایشی ارتقاء كیفیت غذاهای دستی وتنوع غذای زنده و مدیریت علمی استخرهای افزایش تولید نیز مدنظر قرار گیرد پیشنهاد آخر این است كه بخشی از تولیدات بچه ماهی را در مدت كوتاهی در قفس نگهداری نموده وبا افزایش وزن وهمچنین آدابته نمودن به شرایط طبیعی ضریب بازگشت شیلات را افزایش دهیم.

ادامه
99
شیلات , fisheris
تنها 30 درصد صـید جهانی قـانـونـی است
تنها 30 درصد صـید جهانی قـانـونـی است

صید غیر قانونی در دریاها هر ساله خسارات جبران ناپذیری را بر پیكره بخش شیلات وارد می نماید كه از آن جمله می توان به عدم جبران ذخایر آبزیان در دریا اشاره داشت.
بنا به مطالعات سازمان توسعه و همكاریهای اقتصادی ، میزان صید غیر قانونی بیش از سه برابر میزان صید قانونی است و در حال حاضر تنها 30 درصد ماهیان به طور قانونی صید می گردند.
سازمان مذكور براین باور است كه اگر قرار است تلاشها در راستای جلوگیری از صید غیر قانونی نتیجه دهند ، باید سیاست سازان به این نكته توجه كنند كه عامل نهفته در پس این امر یك عامل اقتصادی است و مادامی كه صید قانونی سود كمتری را به دست دهد صیادان صید غیر قانونی را دنبال خواهند نمود.
راهكارهای پیشنهادی سازمان توسعه و همكاریهای اقتصادی عبارتند از وضع جرایم سنگین ، كنترل و مراقبت بیشتر كه در تحقق این امر در دریا می توان از دستگاه سیستم مراقبت قایق كه یك دستگاه الكترونیكی بوده و محل استقرار قایق را نشان می دهد استفاده نمود و در خشكی با بازرسی حضوری ، همچنین بخش خصوصی نیز می تواند با ارایه گزارش در خصوص وجود صید غیر قانونی در بازار ، مسئولین را یاری نماید، از طرفی یارانه های دولتی برای خرید قایقهای بزرگ بكار رفته و این قایقها برای صید غیر قانونی به كار می روند و به لحاظ حجم بالایی كه دارند میزان صید بیشتری را كه عمدتا" غیر قانونی است در بر می گیرند.
بنابر این گزارش حذف اینگونه یارانه ها می تواند از حضور اینگونه قایقها پیشگیری نماید و جنبه مالی قضیه برای صیادان غیر قانونی كم رنگ تر شود. ( خبرنامه شماره 9 سازمان توسعه و همكاریهای اقتصادی oecd)ادامه