گروه صنعتی انتخاب , entekhabgroup

گروه صنعتی انتخاب

گروه صنعتی انتخاب , entekhabgroup

گروه صنعتی انتخاب

34نــــفــــــر
عضو شده اند
34نفر عضو شده اند
این رسانه به درخواست گروه صنعتی انتخاب ایجاد شده است.
گروه صنعتی انتخاب، بزرگترین مجتمع تولیدکننده لوازم خانگی در ایران با برند ملی اسنوا و مشارکت کننده در تولید محصولات با برندهای دوو الکترونیک و تکنوگاز است.گروه صنعتی انتخاب، بزرگترین مجتمع تولیدکننده لوازم خانگی در ایران با برند ملی اسنوا و مشارکت کننده در تولید محصولات با برندهای دوو الکترونیک و تکنوگاز است.مشاهده کامل مشخصات
14 اردیبهشت 1394

اعضاء

 •  , mohamad_moshrefean
 • الف ب پ , shenelghermezi_1st
 • سـ یـــــد عـلـــ ـی , 9171226
 • سفّانه سجّادی , safaneh_s
 • اذرخش شمال , azarakhshshomal
 • 34 نفر

  morebox img

آلبوم تصاویر

 • کارگران مشغول کارند / کارخانه های گروه صنعتی انتخا
 • کارگران مشغول کارند / کارخانه های گروه صنعتی انتخا
 • کارگران مشغول کارند / کارخانه های گروه صنعتی انتخا
 • کارگران مشغول کارند / کارخانه های گروه صنعتی انتخا
 • کارگران مشغول کارند / کارخانه های گروه صنعتی انتخا
 • کارگران مشغول کارند / کارخانه های گروه صنعتی انتخا
 • کارگران مشغول کارند / کارخانه های گروه صنعتی انتخا
 • کارگران مشغول کارند / کارخانه های گروه صنعتی انتخا

27 تصویر ...

morebox img
گروه صنعتی انتخاب , entekhabgroup
تصاویر آلبوم از گروه صنعتی انتخاب 3 سال پیش
99